/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Срђан Кизић

Примјена погонског претварача ABB DCS 800 у електромоторним погонима

проф. др Петар Матић

22.02.2019.

Никола Oстојић

Фотонапонске електране са могућношћу праћења положаја Сунца

проф. др Чедомир Зељковић

28.12.2018.

Никола Грачанин

Савремене реализације средњенапонских разводних постројења

проф. др Чедомир Зељковић

21.12.2018.

Вања Старчевић

Анализа транзијентне стабилности електроенергетских система помоћу програмског пакета DIgSILENT

проф. др Чедомир Зељковић

14.12.2018.

Младен Којић

Синхронизација и испитивање синхроних машина

проф. др Петар Матић

30.10.2018.

Зорана Милановић

Напредна инфраструктура за мјерење у електроенергетском систему

доц. др Чедомир Зељковић

18.07.2018.

Радован Спасојевић

Моделовање и симулација хибридних дистрибуираних производних система

доц. др Чедомир Зељковић

15.06.2018.

Петар Тодоровић

Симулација попречне диференцијалне заштите синхроног генератора

проф. др Зоран Стојановић

26.04.2018.

Дејан Кузмановић

Рјешавање проблема оптималних токова снага

доц. др Чедомир Зељковић

17.04.2018.

Армин Ђузелић

Електроенергетска постројења фотонапонских система

доц. др Чедомир Зељковић

02.03.2018.

Немања Китић

Уземљење електроенергетских постројења

доц. др Чедомир Зељковић

28.12.2017.

Михајел Јагодић

Примјена програмског пакета SEE Electrical Caddy++ у испитивању електричних машина

проф. др Петар Матић

19.09.2017.

Александар Тепић

Савремене методе и поступци за обрачунска мјерења електричне енергије

проф. др Петар Матић

23.06.2017.

Владанко Томаш

Испитивање енергетских трансформатора примјеном аквизиционе картице HUMUSOFT MF 634

проф. др Петар Матић

09.06.2017.

Ђорђе Јунгић

Анализа несиметричних режима рада енергетских трансформатора

проф. др Петар Матић

09.06.2017.

Љиљана Божичковић

Примјена обновљивих извора код индустријских и комерцијалних корисника електричне енергије

доц. др Чедомир Зељковић

09.06.2017.

Миленко Јајчанин

Термовизијско испитивање високонапонских постројења

доц. др Чедомир Зељковић

02.06.2017.

Милош Јанковић

Системи за складиштење енергије

доц. др Чедомир Зељковић

25.01.2017.

Гордана Ћирић

Савремени генератори за примјену у вјетроелектранама

проф. др Петар Матић

11.07.2016.

Татјана Милијашевић

Термички прорачун обртних електричних машина

проф. др Петар Матић

11.07.2016.

Јована Зорић

Примјена фазно закључаних петљи у електроенергетици

проф. др Петар Матић

06.07.2016.

Милица Новаковић

Моделовање енергетских трансформатора

проф. др Петар Матић

13.06.2016.

Никола Ћубић

Анализа утицаја интеграције фотонапонских система у нисконапонску дистрибутивну мрежу

доц. др Чедомир Зељковић

14.04.2016.

Александар Гојковић

Симулација интелигентне мреже у програмском пакету DIgSILENT

доц. др Чедомир Зељковић

30.12.2015.

Славен Павловић

Могућности примјене програмског пакета DIgSILENT у оптимизацији електроенергетских мрежа

доц. др Чедомир Зељковић

17.12.2015.

Амел Рамулић

Примјена програмског пакета COMSOL у пројектовању и анализи рада електричних машина

проф. др Петар Матић

13.11.2015.

Ивана Комненовић

Интеграција електричних возила у електроенергетски систем

доц. др Чедомир Зељковић

02.11.2015.

Марко Арежина

Савремене методе за одређивање параметара електричних машина

проф. др Петар Матић

15.09.2015.

Драган Буква

Секундарна кола у савременим високонапонским постројењима

доц. др Чедомир Зељковић

08.07.2015.

Славен Тешинић

Синхроне каскаде асинхроних машина

проф. др Петар Матић

06.07.2015.

Драган Ступар

Развој регулисаног погона са BLDC мотором

проф. др Петар Матић

20.04.2015.

Миленко Драганић

Мјерење магнетних величина електричних машина

проф. др Петар Матић

11.03.2015.

Борис Живковић

Конструкција и примјена електричних машина без механичких лежајева

проф. др Петар Матић

17.02.2015.

Страхиња Вујадиновић

Оптималан ниво учешћа обновљивих извора у финалној потрошњи енергије имајући у виду задате квоте и економске могућности земаља у транзицији

проф. др Никола Рајаковић

22.01.2015.

Миљана Кесић

Одређивање момента инерције ротационих електричних машина

доц. др Петар Матић

29.12.2014.

Давор Тепић

Аналитичке и симулационе методе за евалуацију поузданости електроенергетских система

доц. др Чедомир Зељковић

10.12.2014.

Драгиша Куриџа

Демагнетизација магнетних кола енергетских трансформатора

доц. др Петар Матић

01.12.2014.

Александар Ацо Марковић

Развој алгоритма за модулацију просторног вектора напона за примјену у електромоторним погонима

доц. др Петар Матић

31.10.2014.

Немања Павловић

Развој фреквенцијски управљаног електромоторног погона са асинхроним мотором

доц. др Петар Матић

20.10.2014.

Драган Јурошевић

Анализа несиметричних режима рада асинхроних машина

доц. др Петар Матић

16.09.2014.

Милорад Савић

Напајање изолованих потрошача фотонапонским изворима

доц. др Чедомир Зељковић

12.09.2014.

Александар Антонић

Концепт интелигентне мреже и карактеристични примјери

проф. др Никола Рајаковић

11.02.2014.

Бојан Ерцег

Примјена LINET система у електроенергетици

доц. др Петар Матић

27.01.2014.

Слађан Кресојевић

Развој векторски управљаног погона са асинхроним мотором без давача брзине

доц. др Петар Матић

27.12.2013.

Предраг Мршић

Развој регулисаног погона са асинхроним мотором

доц. др Петар Матић

18.11.2013.

Ђорђе Лекић

Развој регулисаног погона са синхроним мотором са перманентним магнетима

доц. др Петар Матић

25.09.2013.

Немања Пиљагић

Анализа ефеката уградње обновљивих извора енергије на перформансе мрежa

проф. др Никола Рајаковић

15.05.2013.

Горан Јовичић

Снимање карактеристике дистантног релеја

проф. др Миленко Ђурић

15.05.2013.

Виолета Томић

Конструкција, примјена и испитивање тронамотајних трансформатора

доц. др Петар Матић

26.04.2013.

Огњен Драгићевић

Виши хармоници у енергетским трансформаторима

доц. др Петар Матић

23.04.2013.

Петар Лазић

Развој алгоритма за диференцијалну заштиту трансформатора

проф. др Миленко Ђурић

20.04.2013.

Наташа Бркић

Испитивање електромагнетне компатибилности електронског бројила

доц. др Петар Матић

09.04.2013.

Никола Рудакијевић

Вишебрзинске асинхроне машине

доц. др Петар Матић

07.02.2013.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org