Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Istraživački projekti

Članovi Katedre za elektroenergetiku su u saradnji sa drugim katedrama na fakultetu i univerzitetu učestvovali u nekoliko istraživačkih projekata na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Projekti

[1] Obnovljivi izvori energije u Republici Srpskoj: Korištenje energije vjetra (Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske) 2010.

[2] Poboljšanje energetske efikasnosti kod reprezentativnih tipova potrošača u Republici Srpskoj (Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske) 2012.

[3] Projekat fiskalizacije u Republici Srpskoj (Ministarstvo finansija Republike Srpske) 2007.

[4] CREDO - Creation of Third Cycle Studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology (Tempus) 2010.