Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Nastavno osoblje

Petar Matić

Dr Petar Matić

Šef Katedre
Zvanje: Docent
Kancelarija: 1320
Telefon: +387(51)221-867
Email: pero@etfbl.net

Čedomir Zeljković

Dr Čedomir Zeljković

Sekretar Katedre
Zvanje: Docent
Kancelarija: 1321
Telefon: +387(51)221-878
Email: cedomir@etfbl.net

Siniša Zubić

Dr Siniša Zubić

Zvanje: Docent
Kancelarija: 1321
Telefon: +387(51)221-878
Email: zubic@etfbl.net

Đorđe Lekić

Dipl. inž. Đorđe Lekić

Zvanje: Asistent
Kancelarija: 2104
Telefon: +387(51)221-869
Email: djordje.lekic@etfbl.net

Predrag Mršić

Dipl. inž. Predrag Mršić

Zvanje: Asistent
Kancelarija: 2104
Telefon: +387(51)221-869
Email: predrag.mrsic@etfbl.net

Bojan Erceg

Dipl. inž. Bojan Erceg

Zvanje: Asistent
Kancelarija: 2104
Telefon: +387(51)221-869
Email: bojan.erceg@etfbl.net