/ Настава / Предмети

Предмети

Предмети у оквиру студијског програма Електроенергетика и аутоматика за које је задужена Катедра за електроенергетику.

Први циклус

Шифра

Назив предмета

Сем.

Бод.

Часова

Тип

2354

Основи електроенергетике

4

7

3+1+1

обавезан

2351

Електричне машине I

4

6

3+2+0

обавезан

2355

Електричне машине II

5

7

3+2+1

обавезан

2358

Електране

5

6

3+2+0

обавезан

2357

Анализа електроенергетских система I

5

7

3+2+1

обавезан

2361

Анализа електроенергетских система II

6

7

3+2+1

обавезан

2362

Испитивање електричних машина

6

7

2+1+3

обавезан

2363

Обновљиви извори енергије

6

6

3+1+1

обавезан

2366

Заштита у електроенергетским системима

7

6

3+1+1

обавезан

2368

Електромоторни погони

7

6

2+2+1

изборни

2369

Техника високог напона

7

6

2+2+1

изборни

2370

Дистрибутивне и индустријске мреже

7

6

3+2+0

изборни

2374

Пројекат из електроенергетике

7

6

1+1+2

обавезан

2375

Регулација електромоторних погона

8

6

2+1+2

изборни

2376

Експлоатација електроенергетских система

8

6

2+1+2

изборни

2377

Електричне инсталације и освјетљење

8

6

2+1+2

изборни

2378

Разводна постројења и апарати

8

6

2+1+2

изборни

2308

Дипломски рад

8

8

4+0+3

обавезан

Други циклус

1018

Квалитет електричне енергије

1

6

2+2+0

изборни

1017

Планирање електроенергетских система

1

6

2+2+0

изборни

1039

Тржиште електричне енергије и дерегулација

1

6

2+2+0

изборни

1063

Обновљиви извори енергије (виши курс)

1

6

2+2+0

изборни

1064

Регулација електроенергетских система

1

6

2+2+0

изборни

1021

Дигитално управљање претварачима и погонима

1

6

2+2+0

изборни

1066

Вишемоторни погони

1

6

2+2+0

изборни

1050

Специјалне електричне машине

1

6

2+2+0

изборни

1020

Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења

1

6

2+2+0

изборни

1067

Електрични апарати

1

6

2+2+0

изборни

1023

Примјењена електростатика

1

6

2+2+0

изборни

1022

Заштита дистрибутивних и индустријских мрежа

1

6

2+2+0

изборни

/

Студијски истраживачки рад

2

10

8

обавезан

/

Завршни рад

2

20

16

обавезан

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org