/ Nastava / Predmeti

Predmeti

Predmeti u okviru studijskog programa Elektroenergetika i automatika za koje je zadužena Katedra za elektroenergetiku.

Prvi ciklus

Šifra

Naziv predmeta

Sem.

Bod.

Časova

Tip

2354

Osnovi elektroenergetike

4

7

3+1+1

obavezan

2351

Električne mašine I

4

6

3+2+0

obavezan

2355

Električne mašine II

5

7

3+2+1

obavezan

2358

Elektrane

5

6

3+2+0

obavezan

2357

Analiza elektroenergetskih sistema I

5

7

3+2+1

obavezan

2361

Analiza elektroenergetskih sistema II

6

7

3+2+1

obavezan

2362

Ispitivanje električnih mašina

6

7

2+1+3

obavezan

2363

Obnovljivi izvori energije

6

6

3+1+1

obavezan

2366

Zaštita u elektroenergetskim sistemima

7

6

3+1+1

obavezan

2368

Elektromotorni pogoni

7

6

2+2+1

izborni

2369

Tehnika visokog napona

7

6

2+2+1

izborni

2370

Distributivne i industrijske mreže

7

6

3+2+0

izborni

2374

Projekat iz elektroenergetike

7

6

1+1+2

obavezan

2375

Regulacija elektromotornih pogona

8

6

2+1+2

izborni

2376

Eksploatacija elektroenergetskih sistema

8

6

2+1+2

izborni

2377

Električne instalacije i osvjetljenje

8

6

2+1+2

izborni

2378

Razvodna postrojenja i aparati

8

6

2+1+2

izborni

2308

Diplomski rad

8

8

4+0+3

obavezan

Drugi ciklus

1018

Kvalitet električne energije

1

6

2+2+0

izborni

1017

Planiranje elektroenergetskih sistema

1

6

2+2+0

izborni

1039

Tržište električne energije i deregulacija

1

6

2+2+0

izborni

1063

Obnovljivi izvori energije (viši kurs)

1

6

2+2+0

izborni

1064

Regulacija elektroenergetskih sistema

1

6

2+2+0

izborni

1021

Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima

1

6

2+2+0

izborni

1066

Višemotorni pogoni

1

6

2+2+0

izborni

1050

Specijalne električne mašine

1

6

2+2+0

izborni

1020

Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja

1

6

2+2+0

izborni

1067

Električni aparati

1

6

2+2+0

izborni

1023

Primjenjena elektrostatika

1

6

2+2+0

izborni

1022

Zaštita distributivnih i industrijskih mreža

1

6

2+2+0

izborni

/

Studijski istraživački rad

2

10

8

obavezan

/

Završni rad

2

20

16

obavezan

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org