/ Istraživanje / Projekti

Projekti

Članovi Katedre za elektroenergetiku su u saradnji sa drugim katedrama na Fakultetu i Univerzitetu učestvovali u nekoliko istraživačkih projekata na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Projekti

[1] Konstrukcija, izrada i ispitivanje novog tipa sinhronog elektromotora sa stalnim magnetima na rotoru (sopstveni razvoj)

Rukovodilac: 

Đorđe Lekić, ma

Projektni tim: 

Predrag Mršić, ma
Bojan Erceg, ma
Nemanja Kitić, dipl. inž.

Godina: 

2021.

Naručilac: 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske

[2] Detekcija kvarova distributivnih nadzemnih vodova beskontaktnim mjerenjem magnetskog polja

Rukovodilac: 

Prof. dr Petar Matić

Projektni tim: 

Prof. dr Čedomir Zeljković
Đorđe Lekić, ma
Predrag Mršić, ma
Bojan Erceg, ma
Nemanja Kitić, dipl. inž.

Godina: 

2020.

Naručilac: 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske

[3] Napajanje baznih stanica mobilne telefonije obnovljivim izvorima energije

Rukovodilac: 

Prof. dr Čedomir Zeljković

Projektni tim: 

Prof. dr Petar Matić
Predrag Mršić, ma
Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
Nemanja Kitić, dipl. inž.

Godina: 

2020.

Naručilac: 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske

[4] Povećanje pouzdanosti srednjenaponskih distributivnih mreža korištenjem indikatora kvarova (FPI)

Rukovodilac: 

Prof. dr Čedomir Zeljković

Projektni tim: 

Prof. dr Petar Matić
Predrag Mršić, ma
Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
Nemanja Kitić, dipl. inž.

Godina: 

2019.

Naručilac: 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske

[5] Poboljšanje pokazatelja kvaliteta električne energije industrijskih potrošača

Rukovodilac: 

Prof. dr Petar Matić

Projektni tim: 

Prof. dr Čedomir Zeljković
Predrag Mršić, ma
Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
Nemanja Kitić, dipl. inž.

Godina: 

2019.

Naručilac: 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske

[6] Minimization of power interruption time in modern MV networks based on optimal placement of Fault Passage Indicators

Rukovodilac: 

Doc. dr Čedomir Zeljković

Projektni tim: 

Prof. dr Petar Matić
Predrag Mršić, ma
Bojan Erceg, dipl. inž.
Đorđe Lekić, ma

Godina: 

2017.

Naručilac: 

ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, Kraków, Poljska

[7] Inteligentna mreža - infrastruktura za pouzdano, ekonomično i ekološki prihvatljivo snabdijevanje korisnika električnom energijom

Rukovodilac: 

Prof. dr Branko Dokić

Projektni tim: 

Prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin
Doc. dr Čedomir Zeljković
Mr Željko Ivanović
Mr Mladen Knežić
Đorđe Lekić, dipl.inž
Predrag Mršić, dipl. inž.

Bojan Erceg, dipl. inž.

Godina: 

2014-2015.

Naručilac: 

Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske

[8] Poboljšanje energetske efikasnosti kod reprezentativnih tipova potrošača u Republici Srpskoj

Rukovodilac: 

Prof. dr Branko Dokić

Projektni tim: 

Prof. dr Tatjana Pešić
Doc. dr Branko Blanuša
Doc. dr Petar Matić
Mr Željko Ivanović
Mr Mladen Knežić
Mr Siniša Zubić
Mr Čedomir Zeljković
Aleksandar Pajkanović, ma

Godina: 

2012.

Naručilac: 

Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske

[9] Obnovljivi izvori energije u Republici Srpskoj: Korištenje energije vjetra

Rukovodilac: 

Prof. Dr Branko Dokić

Projektni tim: 

Doc. dr Branko Blanuša
Mr Petar Matić
Mr Čedomir Zeljković
Željko Ivanović, dipl. inž.
Mladen Knežić, dipl. inž.
Siniša Zubić, dipl. inž.

Godina: 

2010.

Naručilac: 

Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske

[10] CREDO - Creation of Third Cycle Studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology (Tempus, 2010-2013.)

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org