/ Istraživanje / Osnovne informacije

Osnovne informacije

Naučno istraživački rad na Katedri za elektroenergetiku odvija se u dvije međusobno isprepletene oblasti, a to su industrijska elektroenergetika i elektroenergetski sistemi. Članovi Katedre su, od njenog osnivanja, objavili više od stotinu naučnih, stručnih i istraživačkih radova u zbornicima inostranih i domaćih konferencija, časopisima i stručnim publikacijama.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org