O Katedri

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju Katedre za elektroenergetiku na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. Ovdje možete naći sve potrebne informacije o aktivnostima Katedre - o njenim članovima i saradnicima, o nastavi, laboratorijama, kao i o tekućim istraživačkim aktivnostima.

Na Katedri za elektroenergetiku proučavaju se teoretska i praktična znanja iz istraživanja, razvoja i primjene klasičnih i modernih tehnologija proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije.

Studije obuhvataju gradiva iz elektroenergetskih sistema, distributivnih mreža, električnih mašina, pogona i pretvarača, konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije, energetske efikasnosti, projektovanja postrojenja, instalacija i elektroenergetskih objekata, te primjene računarskih tehnologija u elektroenergetici.

Diplomirani inženjeri elektroenergetike su traženi i lako nalaze zaposlenje u zemlji ili u inostranstvu. Znanja i vještine koja usvajaju na Katedri pružaju kvalitetnu osnovu za dalje učenje, napredovanje i profesionalni razvoj. Tome svjedoči preko stotinu diplomiranih inžinjera koji su svoja osnovna znanja stekli na Katedri, a zatim, kroz profesionalni rad, postali cijenjeni stručnjaci u oblasti elektroenergetike.

Aktuelno

Upis novih studenata 2021/2022 - Informacije o smjeru Elektroenergetika

[opširnije]

Stručna posjeta ispitnoj stanici distributivnog preduzeća ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka

[opširnije]

Stručna posjeta rasklopnom postrojenju „Banja Luka 6"

[opširnije]

Predavanje "Upotreba diferencijalnih releja u zaštiti nadzemnih vodova"

[opširnije]

Gdje dalje?

Kompanija: TELEMAX d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: od 26.8.2021.

[opširnije]

Kompanija: HKP CONSULTING d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 28.06.2021.

[opširnije]

Kompanija: ETMAX d.o.o. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike sa licencom
Otvoren: do 27.05.2021.

[opširnije]

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code