O Katedri

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju Katedre za elektroenergetiku na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. Ovdje možete naći sve potrebne informacije o aktivnostima Katedre - o njenim članovima i saradnicima, o nastavi, laboratorijama, kao i o tekućim istraživačkim aktivnostima.

Na Katedri za elektroenergetiku proučavaju se teoretska i praktična znanja iz istraživanja, razvoja i primjene klasičnih i modernih tehnologija proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije.

Studije obuhvataju gradiva iz elektroenergetskih sistema, distributivnih mreža, električnih mašina, pogona i pretvarača, konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije, energetske efikasnosti, projektovanja postrojenja, instalacija i elektroenergetskih objekata, te primjene računarskih tehnologija u elektroenergetici.

Diplomirani inženjeri elektroenergetike su traženi i lako nalaze zaposlenje u zemlji ili u inostranstvu. Znanja i vještine koja usvajaju na Katedri pružaju kvalitetnu osnovu za dalje učenje, napredovanje i profesionalni razvoj. Tome svjedoči preko stotinu diplomiranih inžinjera koji su svoja osnovna znanja stekli na Katedri, a zatim, kroz profesionalni rad, postali cijenjeni stručnjaci u oblasti elektroenergetike.

Aktuelno

Stručna posjeta solarnoj elektrani „Incel”

[opširnije]

Elektrijada 2019

[opširnije]

Demonstracija rada pretvarača ABB DCS 800

[opširnije]

Ispitivanje distantne zaštite u saradnji sa kompanijom „Elektroprenos BiH”

[opširnije]

Odbrana projektnih zadataka iz elektroenergetike

[opširnije]

Gdje dalje?

Kompanija: Integra Inženjering d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: 21.03.2019. - 20.04.2019.

[opširnije]

Kompanija: Energetik d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: Do popune radnog mjesta

[opširnije]

Kompanija: Telemax d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - projektant
Otvoren: 20.12.2018. - 20.01.2019.

[opširnije]

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org