/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Predavanje "Upotreba diferencijalnih releja u zaštiti nadzemnih vodova"

[24. mart 2021.]

Katedra za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i IEEE PELS/IAS/IE podružnica za Bosnu i Hercegovinu organizuju pozivno predavanje "Upotreba diferencijalnih releja u zaštiti nadzemnih vodova".

Predavač je prof. dr Zoran Stojanović sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Predavanje će se održati on-line, na platformi Google Meet, u četvrtak, 1. aprila 2021. godine sa početkom u 13 časova.

Sažetak – Tema predavanja biće podužna diferencijalna zaštita vodova. Do nedavno osnovna zaštita nadzemnih vodova je bila distantna, obzirom da jedino ona obezbjeđuje selektivnost u petljastim, višestrano napajanim mrežama. Diferencijalna zaštita, kao najosetljivija i najbrža zaštita, bila je ograničena na kratke vodove zbog potrebe za telekomunikacionim povezivanjem releja na krajevima voda. Upotrebom OPGW užadi dužina vodova prestaje da bude ograničavajući faktor za primjenu podužne diferencijalne zaštite na nadzemnim vodovima. Upotreba diferencijalne zaštite unosi i neke nedostatke ove zaštite kao što su uticaj zasićenja strujnih transformatora, smanjena osjetljivost zbog ograničene struje kvara usled velike prelazne otpornosti na mjestu kvara ili zbog ograničene struje zemljospoja u srednjenaponskim mrežama. Renomirani svjetski proizvođači zaštitnih uređaja nude različita rješenja pomenutih problema, što će posebno biti razmatrano i analizirano u okviru predavanja. Analiza rada diferencijalnih releja u zaštiti nadzemnih vodova nije namjenjena samo ekspertima u oblasti relejne zaštite, već i ostalim inženjerima elektrotehnike.

Jezik predavanja je srpski/engleski, a dodatne informacije su dostupne na linku IEEE-a: https://meetings.vtools.ieee.org/m/267179.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code