/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Stručna posjeta termoelektrani „Stanari”

[13. decembar 2021.]

U petak, 10. decembra 2021. godine, održana je terenska nastava za studente studijskog programa Elektroenergetika i automatika u TE „Stanari”.

Opšte principe rada savremene parne termoelektrane na lignit predstavio je g. Zoran Andrić, glavni inženjer elektroodržavanja. Nakon toga su studenti obišli elektroenergetska postrojenja u pratnji g. Slobodana Savića, inženjera za kojeg ponosno ističemo da je diplomirao na našem Fakultetu. Kolega Savić je studentima pružio iscrpna objašnjenja o radu elektrane i odgovorio na mnogobrojna pitanja vezano za praktičnu primjenu teorijskih znanja.

Zahvaljujemo rukovodstvu TE „Stanari” na omogućavanju stručne posjete, a posebno kolegama Andriću i Saviću na srdačnom dočeku i detaljnim objašnjenjima.

Stručna posjeta hidroelektrani „Bočac”

[2. novembar 2021.]

Stručna posjeta Hidroelektrani „Bočac” za studente III godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika, koji slušaju predmete Elektrane i Električne mašine 2 je održana u ponedjeljak, 1. novembra 2021. godine. Tokom posjete studeti su imali priliku da se upoznaju sa radom elektrane, te da kroz razgovor sa stručnim osobljem upotpune svoje znanje.

Zahvaljujemo domaćinu ZP „Hidroelektrane na Vrbasu” na srdačnom gostoprimstvu i dugogodišnjoj saradnji.

Stručna posjeta ispitnoj stanici distributivnog preduzeća ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka

[8. jun 2021.]

Studenti i nastavno osoblje Katedre su u ponedjeljak, 7. juna 2021. godine posjetili ispitnu stanicu distributivnog preduzeća ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka.

U okviru stručne posjete studenti druge i treće godine su prisustvovali ispitivanju distributivnog transformatora u ogledima praznog hoda, kratkog spoja i ispitivanjima indukovanim i dovedenim naponom. Pored ispitivanja transformatora prezentovano je ispitivanje brzine reagovanja srednjenaponskih prekidača kao i ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja.

Stručna posjeta studentima je omogućila kompletan uvid u remont i ispitivanje distributivnih transformatora, kao i upotpunjavanje praktičnih znanja iz oblasti električnih mašina.

Kompaniji ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka i stručnom osoblju u ispitnoj stanici zahvaljujemo na srdačnom gostoprimstvu i saradnji.

Informacije o smjeru Elektroenergetika

[3. jun 2021.]

Profil kvalifikacije

Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer Elektroenergetika

Šta je elektroenergetika?

Elektroenergetika obuhvata sve aspekte istraživanja, razvoja i primjene tradicionalnih i modernih tehnologija proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije. Oblast interesovanja elektroenergetike se proteže od klasičnog Teslinog motora do savremenog solarnog panela i električnog automobila.

Šta nije u fokusu elektroenergetike?

Malo šta nije. Svakom električnom uređaju neophodno je napajanje. Dokle god nam je potrebno osvjetljenje, grijanje, rad električnih motora i slično, elektroenergetika će biti važna.

Da li je ovaj smjer za tebe?

Ako

 • te zanima proizvodnja, prenos, distribucija i upotreba električne energije
 • želiš da doprineseš održivom razvoju usavršavajući proizvodnju energije iz čistih tehnologija i poboljšavajući efikasnost njenog korišćenja
 • si zainteresovan za primjenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u elektroenergetici koje vode ka razvoju inteligentne elektroenergetske mreže budućnosti

Ako je tvoj odgovor da, onda je ovo pravi smjer za tebe.

Koji kursevi se izvode u okviru ovog smjera?

Prve dvije godine podrazumijevaju kurseve čiji je cilj sticanje opštih znanja iz elektrotehnike, elektronike, matematike, fizike i programiranja. Kursevi na višim godinama su fokusirani na specijalistička znanja iz elektroenergetskih sistema, distributivnih mreža, električnih mašina, pogona i pretvarača, konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije, energetske efikasnosti, projektovanja postrojenja, instalacija i elektroenergetskih objekata, te primjene računarskih tehnologija u elektroenergetici.

Gdje mogu da radim kada diplomiram?

Inženjerima koji završe smjer Elektroenergetika nudi se veoma širok spektar zanimljivih zanimanja, koji uključuje kako klasične tako i savremene tehnologije. Primjeri kompanija i institucija u kojima rade naši diplomirani inženjeri su:

 • Klasične elektrane (hidroelektrane, termoelektrane);
 • Elektrane bazirane na obnovljivim izvorima energije (solarne elektrane, male hidroelektrane);
 • Elektroprenosne kompanije;
 • Distributivne kompanije;
 • Projektni biroi (projektovanje elektroenergetskih postrojenja i instalacija);
 • Telekomunikacione kompanije (u sektoru energetskog napajanja);
 • Prodajni sektori svjetskih i domaćih proizvođača opreme;
 • Državna i lokalna administracija (Regulatorne agencije za energetiku, ministarstva energetike, gradske službe za energetiku,...);
 • Obrazovanje (srednje elektrotehničke škole, više škole i fakulteti);
 • Industrija;
 • Saobraćaj;
 • Rudarstvo.

Inženjeri elektroenergetike su veoma tražen kadar, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Stručna posjeta rasklopnom postrojenju „Banja Luka 6”

[19. maj 2021.]

U organizaciji Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u utorak, 18. maja 2021. godine održana je stručna posjeta rasklopnom postrojenju „Banja Luka 6” za studente treće i četvrte godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika.

Studenti i nastavno osoblje Katedre su u pratnji stručnog osoblja obišli rasklopno postrojenje, komandni centar, kao i dispečerski centar operativnog područja Banja Luka.

Ovom prilikom su studenti upotpunili svoja znanja iz stručnih predmeta koje izučavaju na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Zahvaljujemo kompaniji „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na srdačnom gostoprimstvu.

Predavanje "Upotreba diferencijalnih releja u zaštiti nadzemnih vodova"

[24. mart 2021.]

Katedra za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i IEEE PELS/IAS/IE podružnica za Bosnu i Hercegovinu organizuju pozivno predavanje "Upotreba diferencijalnih releja u zaštiti nadzemnih vodova".

Predavač je prof. dr Zoran Stojanović sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Predavanje će se održati on-line, na platformi Google Meet, u četvrtak, 1. aprila 2021. godine sa početkom u 13 časova.

Sažetak – Tema predavanja biće podužna diferencijalna zaštita vodova. Do nedavno osnovna zaštita nadzemnih vodova je bila distantna, obzirom da jedino ona obezbjeđuje selektivnost u petljastim, višestrano napajanim mrežama. Diferencijalna zaštita, kao najosetljivija i najbrža zaštita, bila je ograničena na kratke vodove zbog potrebe za telekomunikacionim povezivanjem releja na krajevima voda. Upotrebom OPGW užadi dužina vodova prestaje da bude ograničavajući faktor za primjenu podužne diferencijalne zaštite na nadzemnim vodovima. Upotreba diferencijalne zaštite unosi i neke nedostatke ove zaštite kao što su uticaj zasićenja strujnih transformatora, smanjena osjetljivost zbog ograničene struje kvara usled velike prelazne otpornosti na mjestu kvara ili zbog ograničene struje zemljospoja u srednjenaponskim mrežama. Renomirani svjetski proizvođači zaštitnih uređaja nude različita rješenja pomenutih problema, što će posebno biti razmatrano i analizirano u okviru predavanja. Analiza rada diferencijalnih releja u zaštiti nadzemnih vodova nije namjenjena samo ekspertima u oblasti relejne zaštite, već i ostalim inženjerima elektrotehnike.

Jezik predavanja je srpski/engleski, a dodatne informacije su dostupne na linku IEEE-a: https://meetings.vtools.ieee.org/m/267179.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code