/ Новости / Актуелно

Актуелно

Стручна посјета термоелектрани „Станари”

[13. децембар 2021.]

У петак, 10. децембра 2021. године, одржана је теренска настава за студенте студијског програма Електроенергетика и аутоматика у ТЕ „Станари”.

Опште принципе рада савремене парне термоелектране на лигнит представио је г. Зоран Андрић, главни инжењер електроодржавања. Након тога су студенти обишли електроенергетска постројења у пратњи г. Слободана Савића, инжењера за којег поносно истичемо да је дипломирао на нашем Факултету. Колега Савић је студентима пружио исцрпна објашњења о раду електране и одговорио на многобројна питања везано за практичну примјену теоријских знања.

Захваљујемо руководству ТЕ „Станари” на омогућавању стручне посјете, а посебно колегама Андрићу и Савићу на срдачном дочеку и детаљним објашњењима.

Стручна посјета хидроелектрани „Бочац”

[2. новембар 2021.]

Стручна посјета Хидроелектрани „Бочац” за студенте III године студијског програма Eлектроенергетика и аутоматика, који слушају предмете Електране и Електричне машине 2 је одржана у понедјељак, 1. новембра 2021. године. Током посјете студети су имали прилику да се упознају са радом електране, те да кроз разговор са стручним особљем употпуне своје знање.

Захваљујемо домаћину ЗП „Хидроелектране на Врбасу” на срдачном гостопримству и дугогодишњој сарадњи.

Стручна посјета испитној станици дистрибутивног предузећа ЗП „Електрокрајина” а.д. Бања Лука

[8. јун 2021.]

Студенти и наставно особље Катедре су у понедјељак, 7. јуна 2021. године посјетили испитну станицу дистрибутивног предузећа ЗП „Електрокрајина” а.д. Бања Лука.

У оквиру стручне посјете студенти друге и треће године су присуствовали испитивању дистрибутивног трансформатора у огледима празног хода, кратког споја и испитивањима индукованим и доведеним напоном. Поред испитивања трансформатора презентовано је испитивање брзине реаговања средњенапонских прекидача као и испитивање диелектричне чврстоће трансформаторског уља.

Стручна посјета студентима је омогућила комплетан увид у ремонт и испитивање дистрибутивних трансформатора, као и употпуњавање практичних знања из области електричних машина.

Компанији ЗП „Електрокрајина” а.д. Бања Лука и стручном особљу у испитној станици захваљујемо на срдачном гостопримству и сарадњи.

Информације о смјеру Електроенергетика

[3. јун 2021.]

Профил квалификације

Дипломирани инжењер електротехнике, смјер Електроенергетика

Шта је електроенергетика?

Електроенергетика обухвата све аспекте истраживања, развоја и примјене традиционалних и модерних технологија производње, преноса, дистрибуције и потрошње електричне енергије. Област интересовања електроенергетике се протеже од класичног Теслиног мотора до савременог соларног панела и електричног аутомобила.

Шта није у фокусу електроенергетике?

Мало шта није. Сваком електричном уређају неопходно је напајање. Докле год нам је потребно освјетљење, гријање, рад електричних мотора и слично, електроенергетика ће бити важна.

Да ли је овај смјер за тебе?

Ако

 • те занима производња, пренос, дистрибуција и употреба електричне енергије
 • желиш да допринесеш одрживом развоју усавршавајући производњу енергије из чистих технологија и побољшавајући ефикасност њеног коришћења
 • си заинтересован за примјену савремених информационо-комуникационих технологија у електроенергетици које воде ка развоју интелигентне електроенергетске мреже будућности

Ако је твој одговор да, онда је ово прави смјер за тебе.

Који курсеви се изводе у оквиру овог смјера?

Прве двије године подразумијевају курсеве чији је циљ стицање општих знања из електротехнике, електронике, математике, физике и програмирања. Курсеви на вишим годинама су фокусирани на специјалистичка знања из електроенергетских система, дистрибутивних мрежа, електричних машина, погона и претварача, конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије, енергетске ефикасности, пројектовања постројења, инсталација и електроенергетских објеката, те примјене рачунарских технологија у електроенергетици.

Гдје могу да радим када дипломирам?

Инжењерима који заврше смјер Електроенергетика нуди се веома широк спектар занимљивих занимања, који укључује како класичне тако и савремене технологије. Примјери компанија и институција у којима раде наши дипломирани инжењери су:

 • Класичне електране (хидроелектране, термоелектране);
 • Електране базиране на обновљивим изворима енергије (соларне електране, мале хидроелектране);
 • Електропреносне компаније;
 • Дистрибутивне компаније;
 • Пројектни бирои (пројектовање електроенергетских постројења и инсталација);
 • Телекомуникационе компаније (у сектору енергетског напајања);
 • Продајни сектори свјетских и домаћих произвођача опреме;
 • Државна и локална администрација (Регулаторне агенције за енергетику, министарства енергетике, градске службе за енергетику,...);
 • Образовање (средње електротехничке школе, више школе и факултети);
 • Индустрија;
 • Саобраћај;
 • Рударство.

Инжењери електроенергетике су веома тражен кадар, како у земљи, тако и у иностранству.

Стручна посјета расклопном постројењу „Бања Лука 6”

[19. мај 2021.]

У организацији Катедре за електроенергетику Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци у уторак, 18. маја 2021. године одржана је стручна посјета расклопном постројењу „Бања Лука 6” за студенте треће и четврте године студијског програма Eлектроенергетика и аутоматика.

Студенти и наставно особље Катедре су у пратњи стручног особља обишли расклопно постројење, командни центар, као и диспечерски центар оперативног подручја Бања Лука.

Овом приликом су студенти употпунили своја знања из стручних предмета које изучавају на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци.

Захваљујемо компанији „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на срдачном гостопримству.

Предавање "Употреба диференцијалних релеја у заштити надземних водова"

[24. март 2021.]

Катедра за електроенергетику Електротехничког факултета у Бањој Луци и IEEE PELS/IAS/IE подружница за Босну и Херцеговину организују позивно предавање "Употреба диференцијалних релеја у заштити надземних водова".

Предавач је проф. др Зоран Стојановић са Електротехничког факултета у Београду.

Предавање ће се одржати on-line, на платформи Google Meet, у четвртак, 1. априла 2021. године са почетком у 13 часова.

Сажетак – Тема предавања биће подужна диференцијална заштита водова. До недавно основна заштита надземних водова је била дистантна, обзиром да једино она обезбјеђује селективност у петљастим, вишестрано напајаним мрежама. Диференцијална заштита, као најосетљивија и најбржа заштита, била је ограничена на кратке водове због потребе за телекомуникационим повезивањем релеја на крајевима вода. Употребом OPGW ужади дужина водова престаје да буде ограничавајући фактор за примјену подужне диференцијалне заштите на надземним водовима. Употреба диференцијалне заштите уноси и неке недостатке ове заштите као што су утицај засићења струјних трансформатора, смањена осјетљивост због ограничене струје квара услед велике прелазне отпорности на мјесту квара или због ограничене струје земљоспоја у средњенапонским мрежама. Реномирани свјетски произвођачи заштитних уређаја нуде различита рјешења поменутих проблема, што ће посебно бити разматрано и анализирано у оквиру предавања. Анализа рада диференцијалних релеја у заштити надземних водова није намјењена само експертима у области релејне заштите, већ и осталим инжењерима електротехнике.

Језик предавања је српски/енглески, а додатне информације су доступне на линку IEEE-a: https://meetings.vtools.ieee.org/m/267179.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code