/ Новости / Актуелно

Актуелно

Стручна посјета термоелектрани „Станари”

[20. децембар 2023.]

Теренска настава у термоелектрани Станари, коју традиционално организујемо у мјесецу децембру, успјешно је одржана и ове године. Увијек љубазни домаћини одвојили су за нас малтене цијели радни дан, да нас проведу кроз кључне дијелове електране и објасне нам најважније конструкционе и експлоатационе карактеристике.

Радујемо се наставку дугогодишње сарадње и једва чекамо сљедећи долазак у ТЕ Станари.

Стручна посјета хидроелектрани „Бочац”

[7. новембар 2023.]

Студенти III године студијског програма Eлектроенергетика и аутоматика, који слушају предмете Електране и Електричне машине 2, су у понедјељак, 6. новембра 2023. године, учествовали у стручној посјети Хидроелектрани „Бочац”. Током посјете студенти су имали прилику да се упознају са радом електране и могућностима за примјену стечених знања у пракси.

Захваљујемо домаћину, ЗП „Хидроелектране на Врбасу”, на срдачном гостопримству и дугогодишњој сарадњи.

Позив на студентски камп и конференцију 27-30.10.2023.

[15. септембар 2023.]

У периоду 27-29.10.2023. године у организацији Енергетске заједнице за обновљиве изворе и Савеза студената у Сарајеву одржаће се Студентски камп са фокусом на енергетске заједнице и заједнице за обновљиве изворе. Локација одржавања је хотел "Ибис" у Сарјеву, са планираном једнодневном посјетом вјетроелектрани у Мостару (29.10.2023.). Након одржавања кампа, 30.10.2023. године планирано је одржавање научне конференције Енергетске заједнице грађана и заједнице за обновљиве изворе, у којој студенти могу узети учешће. Трошкови путовања, смјештаја и исхране биће покривени од стране организатора. Више информација налази се у документу у прилогу.

Планирано је да у раду кампа учествују по три студента са електротехничких факултета из региона (Београд, Нови Сад, Подогорица, Сарајево, Мостар, Тузла, Бања Лука и Источно Сарајево).

Студенти III и IV године Осјека за електроенергетику, који су заинтересовани за учешће, треба да се до 25.9.2023. године јаве проф. др Младену Бањанину, на имејл mladen.banjanin@etf.ues.rs.ba.

Програм стручне праксе компаније Елнос

[4. јул 2023.]

Кoмпaниja Eлнoс пoзивa студeнтe 3. гoдинe смjeрa Eнeргeтикa дa сe приjaвe нa Кoнкурс зa љeтну прaксу у oвoj кoмпaниjи.

Прaксa ћe бити oргaнизoвaнa у пeриoду oд 24. jулa дo 4. aвгустa, и тo jeднa нeдjeљa прaксe (тeoрeтскoг диjeлa) oбaвићe сe у Бaњaлуци, a другa у Бeoгрaду, кao и oбилaзaк прojeкaтa.

Сa jeднe стрaнe, студeнти ћe имaти прилику дa видe кaкo изглeдa изгрaдњa, испитивaњe и пуштaњe у рaд слoжeних eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa, a сa другe стрaнe имaћe прилику дa сe упoзнajу и пoвeжу сa свojим кoлeгaмa сa других унивeрзитeтa, кao и сa нeким oд врхунских прoфeсиoнaлaцa из кoмпaниje Eлнoс.

Приjaвe су oтвoрeнe дo 14. jулa и шаљу се на имејл hr@elnosgroup.com, a вишe инфoрмaциja мoжe се прoнaћи у прилoжeним дoкумeнтимa.

Konkurs Studentska ljetna praksa 2023.pdf

Elnos grupa program ljetne prakse_2023.pdf

Стручна посјета компанији ЗП „Електрокрајина” а.д. Бања Лука

[8. јун 2023.]

Семестар смо привели крају стручном посјетом дистрибутивном предузећу ЗП „Електрокрајина” а.д. Бања Лука. У оквиру посјете студенти су обишли ремонтну и испитну станицу компаније, гдје су присуствовали испитивању средњенапонског прекидача, као и типским испитивањима једног дистрибутивног трансформатора.

Катедра за електроенергетику захваљује компанији ЗП „Електрокрајина” а.д. Бања Лука на дугогодишњој сарадњи и гостопримству.

Студенти радили пројектни задатак помоћу софтвера компаније Schneider Electric

[7. јун 2023.]

Дружење студената електроенергетике са компанијом Schneider Electric било је идеално за повезивање теорије и праксе. Догађај су организовали Ивана Недић, водитељица понуде за електроенергетске системе из Загреба и Данијел Вејин, продајни инжењер из бањалучке канцеларије Schneider-a, а трочлани студентски тим који се одазвао на позив престижне интернационалне компаније сачињавали су Емилија Мрђен, Славиша Стијаковић и Мирко Кнежић.

Студенти су се најприје упознали са рјешењима која доприносе „NET Zero Builidings” одговарајући на сет практичних питања, а потом су приступили изради пројектног задатка у софтверском алату Ecostruxure Power Design и Power Build. Практичан рад студената укључивао је дефинисање конфигурације средњенапонског постројења, енергетског трансформатора, главног нисконапонског разводног ормара, подразводних ормара и припадајућих струјних кола са софтверским прорачунима електричних величина (падови напона, кратки спојеви и др.) и аутоматског избора технички адекватне расклопно-заштитне опреме и каблова. Том приликом су коришћене и неке од напредних функција мјерења на појединим струјним колима као и струјна кола која су укључивала пуњаче за електричне аутомобиле. Након успјешно завршеног првог дијела задатка студенти су се упознали и са функционалностима софтверског алата Ecostruxure Power Build у којем су креирали нисконапонске разводне ормаре са комплетним спецификацијама елемената разводних ормара, опреме унутар разводних ормара и предњи изглед истих, а на бази извезених података из софтверског алата Ecostruxure Power Design. Наведени софтверски алати се користе приликом пројектовања нисконапонских електроенергетских инсталација и припадајућих трансформаторских станица.

За успјешно ријешен задатак студенти су добили пригодне награде.

Стручна посјета расклопном постројењу „Бања Лука 6”

[2. јун 2023.]

Студенти треће и четврте године нашег факултета, на студијском програму Електроенергетика и аутоматика, 1. јуна 2023. године су имали прилику да бораве у стручној посјети расклопном постројењу „Бања Лука 6”. Наши домаћини су током посјете студентe упознали са начином рада и организацијом Оперативног подручја Бања Лука. Осим тога, студенти су обишли расклопно постројење, командни и диспечерски центар, гдје су колеге из Електропреноса студенте упознали са појединостима сваког нивоа управљања Оперативним подручјем.

Захваљујемо компанији „Електропренос БиХ" а.д. Бања Лука на срдачном гостопримству.

Предавање „Примена програмског пакета Mathcad за решавање типичних инжeњерских проблема у електромоторним погонима”, ДРУГИ ДИО

[28. април 2021.]

Катедра за електроенергетику Електротехничког факултета у Бањој Луци и IEEE PELS/IAS/IE подружница за Босну и Херцеговину организују предавање „Примена програмског пакета Mathcad за решавање типичних инжeњерских проблема у електромоторним погонима”, ДРУГИ ДИО.

Предавач је мр Јован Радаковић, руководилац развоја компаније „Север”, Суботица у периоду 1998-2009, и професор у пензији Више електротехничке школе у Суботици.

Предавање ће се одржати 11.5.2023. године са почетком у 12:15 часова у Свечаној сали у деканату Електротехничког факултета.

Сажетак – У излагању ће се обрадити примена програмског пакета Матхцад за решавање сложенијих инжењерских проблема у електромоторним погонима: покретање и заустајање погона са замајцем, покретање мотора са различитим карактеристикама оптерећења, покретање погона електричних лифтова, избор мотора и фреквенциског регулатора за погон лифтова са генераторским кочењем. Оптимизација параметара PI регулатора у електромоторним погонима, IR компензација у фреквенцијским претварачима за различите погоне и карактеристике оптерећења, одређивање дозвољеног броја узастопних укључења мотора при покретању из топлог и хладног стања.

Језик предавања је српски, а додатне информације су доступне на линку IEEE-a: https://events.vtools.ieee.org/m/359287.

Биографија предавача – Јован Радаковић дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду 1977, а магистрирао на Електротехничком факултету у Београду 1984. год. У периоду 1979-2009. радио је у фабрици „Север”, Суботица, на пословима примене и развоја електромоторних погона у земљи и иностранству. Осим на руководећим пословима везано за развој електромоторних погона у компанији „Север”, г. Радаковић је радио и као предавач на Факултету техничких наука у Новом Саду, те Вишој електротехничкој школи у Суботици, гдје је био ментор више од 120 дипломских радова. У периоду 2009-2018. радио је у Електродистрибуцији „Суботица”, а од почетка 2019. године је пензионер.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code