/ Новости / Актуелно

Актуелно

Упис нових студената 2020/2021 - Информације о смјеру Електроенергетика

[11. мај 2020.]

Профил квалификације

Дипломирани инжењер електротехнике, смјер Електроенергетика

Шта је електроенергетика?

Електроенергетика обухвата све аспекте истраживања, развоја и примјене традиционалних и модерних технологија производње, преноса, дистрибуције и потрошње електричне енергије. Област интересовања електроенергетике се протеже од класичног Теслиног мотора до савременог соларног панела и електричног аутомобила.

Шта није у фокусу електроенергетике?

Мало шта није. Сваком електричном уређају неопходно је напајање. Докле год нам је потребно освјетљење, гријање, рад електричних мотора и слично, електроенергетика ће бити важна.

Да ли је овај смјер за тебе?

Ако

 • те занима производња, пренос, дистрибуција и употреба електричне енергије
 • желиш да допринесеш одрживом развоју усавршавајући производњу енергије из чистих технологија и побољшавајући ефикасност њеног коришћења
 • си заинтересован за примјену савремених информационо-комуникационих технологија у електроенергетици које воде ка развоју интелигентне електроенергетске мреже будућности

Ако је твој одговор да, онда је ово прави смјер за тебе.

Који курсеви се изводе у оквиру овог смјера?

Прве двије године подразумијевају курсеве чији је циљ стицање општих знања из електротехнике, електронике, математике, физике и програмирања. Курсеви на вишим годинама су фокусирани на специјалистичка знања из електроенергетских система, дистрибутивних мрежа, електричних машина, погона и претварача, конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије, енергетске ефикасности, пројектовања постројења, инсталација и електроенергетских објеката, те примјене рачунарских технологија у електроенергетици.

Гдје могу да радим када дипломирам?

Инжењерима који заврше смјер Електроенергетика нуди се веома широк спектар занимљивих занимања, који укључује како класичне тако и савремене технологије. Примјери компанија и институција у којима раде наши дипломирани инжењери су:

 • Класичне електране (хидроелектране, термоелектране);
 • Електране базиране на обновљивим изворима енергије (соларне електране, мале хидроелектране);
 • Електропреносне компаније;
 • Дистрибутивне компаније;
 • Пројектни бирои (пројектовање електроенергетских постројења и инсталација);
 • Телекомуникационе компаније (у сектору енергетског напајања);
 • Продајни сектори свјетских и домаћих произвођача опреме;
 • Државна и локална администрација (Регулаторне агенције за енергетику, министарства енергетике, градске службе за енергетику,...);
 • Образовање (средње електротехничке школе, више школе и факултети);
 • Индустрија;
 • Саобраћај;
 • Рударство.

Инжењери електроенергетике су веома тражен кадар, како у земљи, тако и у иностранству.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code