/ Новости / Актуелно

Актуелно

На INDEL-у 2020 презентовани најновији резултати истраживања (видео)

[12. новембар 2020.]

На тринаестом по реду међународном симпозијуму 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications - INDEL 2020, који је одржан у периоду од 2. до 6. новембра 2020. године, чланови Катедре су презентовали два научна рада. Симпозијум је организован online у складу са епидемиолошким препорукама.

Проф. др Чедомир Зељковић је у раду Probabilistic Techno-Economic Assessment of Wind-PV-Diesel-Battery Power Supplies for Mobile Telephony Base Stations презентовао резултате пројекта "Напајање базних станица мобилне телефоније обновљивим изворима енергије". Видео презентацију можете погледати у наставку.

 

Ђорђе Лекић је презентовао рад Laboratory Setup for Fault Detection on Overhead Power Lines Based on Magnetic Field Measurement, који је произашао из пројекта "Детекција кварова дистрибутивних надземних водова бесконтактним мјерењем магнетског поља". Видео презентацију можете погледати у наставку.

Члан Катедре учествовао на Конференцији награђених наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци

[11. новембар 2020.]

Наставници и сарадници Универзитета у Бањој Луци, добитници новчаних награда на основу остварених међународних резултата у научноистраживачком и образовном раду за 2019. годину, представили су своје научне радове и пројекте на конференцији одржаној 10. новембра 2020.

Испред Катедре за електроенергетику, виши асистент Ђорђе Лекић је представио резултате научног рада "Generalized Approach for Fault Detection in Medium Voltage Distribution Networks Based on Magnetic Field Measurement" објављеног у часопису IEEE Transactions on Power Delivery са импакт фактором 4,42 за 2019. годину.

Видео снимак излагања можете погледати у наставку.

Упис нових студената 2020/2021 - Информације о смјеру Електроенергетика

[11. мај 2020.]

Профил квалификације

Дипломирани инжењер електротехнике, смјер Електроенергетика

Шта је електроенергетика?

Електроенергетика обухвата све аспекте истраживања, развоја и примјене традиционалних и модерних технологија производње, преноса, дистрибуције и потрошње електричне енергије. Област интересовања електроенергетике се протеже од класичног Теслиног мотора до савременог соларног панела и електричног аутомобила.

Шта није у фокусу електроенергетике?

Мало шта није. Сваком електричном уређају неопходно је напајање. Докле год нам је потребно освјетљење, гријање, рад електричних мотора и слично, електроенергетика ће бити важна.

Да ли је овај смјер за тебе?

Ако

 • те занима производња, пренос, дистрибуција и употреба електричне енергије
 • желиш да допринесеш одрживом развоју усавршавајући производњу енергије из чистих технологија и побољшавајући ефикасност њеног коришћења
 • си заинтересован за примјену савремених информационо-комуникационих технологија у електроенергетици које воде ка развоју интелигентне електроенергетске мреже будућности

Ако је твој одговор да, онда је ово прави смјер за тебе.

Који курсеви се изводе у оквиру овог смјера?

Прве двије године подразумијевају курсеве чији је циљ стицање општих знања из електротехнике, електронике, математике, физике и програмирања. Курсеви на вишим годинама су фокусирани на специјалистичка знања из електроенергетских система, дистрибутивних мрежа, електричних машина, погона и претварача, конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије, енергетске ефикасности, пројектовања постројења, инсталација и електроенергетских објеката, те примјене рачунарских технологија у електроенергетици.

Гдје могу да радим када дипломирам?

Инжењерима који заврше смјер Електроенергетика нуди се веома широк спектар занимљивих занимања, који укључује како класичне тако и савремене технологије. Примјери компанија и институција у којима раде наши дипломирани инжењери су:

 • Класичне електране (хидроелектране, термоелектране);
 • Електране базиране на обновљивим изворима енергије (соларне електране, мале хидроелектране);
 • Електропреносне компаније;
 • Дистрибутивне компаније;
 • Пројектни бирои (пројектовање електроенергетских постројења и инсталација);
 • Телекомуникационе компаније (у сектору енергетског напајања);
 • Продајни сектори свјетских и домаћих произвођача опреме;
 • Државна и локална администрација (Регулаторне агенције за енергетику, министарства енергетике, градске службе за енергетику,...);
 • Образовање (средње електротехничке школе, више школе и факултети);
 • Индустрија;
 • Саобраћај;
 • Рударство.

Инжењери електроенергетике су веома тражен кадар, како у земљи, тако и у иностранству.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code