Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Studentske posjete

Posebna pažnja se posvećuje da studenti u toku školovanja posjete reprezentativne elektroenergetske objekte. To su na primjer Hidroelektrana Bočac, visokonaponsko postrojenje 400kV Banja Luka 6 pod upravom Elektroprenosa Banja Luka, Termoelektrana Ugljevik, Nuklearna elektrana Krško, remontne radionice distributivnog preduzeća Elektrokrajina Banja Luka i dr.

Posjeta 1

Posjeta 2

Posjeta 3