/ Настава / Лабораторије

Лабораторије

Лабораторија Микромрежа

Лабораторија Микромрежа представља умањени модел електроенергетског система који обухвата производњу, пренос, дистрибуцију и потрошњу електричне енергије. Лабораторија посједује три синхрона генератора, који представљају моделе производних јединица, ћелије за моделовање преносних и дистрибутивних водова, пасивне и активне потрошаче, као и два трансформатора помјерача фазе помоћу којих се моделују интерконекције са другим електроенергетским системима. Постојећа опрема пружа основу за стицање основних практичних знања студената и разумијевање основних принципа из појединих области електроенергетике.


Општа лабораторија за електроенергетске и индустријске системе

Мултифункционална лабораторија у којој се изводе вјежбе из предмета Електричне машине 1, Електричне машине 2, Испитивање електричних машина, Електромоторни погони, Обновљиви извори енергије, Заштита у електроенергетским системима и Квалитет електричне енергије.

 
 
 
 
 
 
 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org