/ Nastava / Laboratorije

Laboratorije

Laboratorija Mikromreža

Laboratorija Mikromreža predstavlja umanjeni model elektroenergetskog sistema koji obuhvata proizvodnju, prenos, distribuciju i potrošnju električne energije. Laboratorija posjeduje tri sinhrona generatora, koji predstavljaju modele proizvodnih jedinica, ćelije za modelovanje prenosnih i distributivnih vodova, pasivne i aktivne potrošače, kao i dva transformatora pomjerača faze pomoću kojih se modeluju interkonekcije sa drugim elektroenergetskim sistemima. Postojeća oprema pruža osnovu za sticanje osnovnih praktičnih znanja studenata i razumijevanje osnovnih principa iz pojedinih oblasti elektroenergetike.


Opšta laboratorija za elektroenergetske i industrijske sisteme

Multifunkcionalna laboratorija u kojoj se izvode vježbe iz predmeta Električne mašine 1, Električne mašine 2, Ispitivanje električnih mašina, Elektromotorni pogoni, Obnovljivi izvori energije, Zaštita u elektroenergetskim sistemima i Kvalitet električne energije.

 
 
 
 
 
 
 

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org