/ Nastava / Stručne posjete

Stručne posjete

Posebna pažnja se posvećuje da studenti u toku školovanja posjete reprezentativne elektroenergetske objekte. To su na primjer Hidroelektrana Bočac, visokonaponsko postrojenje 400kV Banja Luka 6 pod upravom Elektroprenosa Banja Luka, Termoelektrana Ugljevik, Nuklearna elektrana Krško, remontne radionice distributivnog preduzeća Elektrokrajina Banja Luka i dr.

Nuklearna elektrana Krško

Hidroelektrana Bočac

(2018, 2019, 2021, 2022, 2023)

Termoelektrana Stanari

(2018, 2019, 2021, 2022, 2023)

Visokonaponsko postrojenje 400kV Banja Luka 6

(2021, 2022, 2023)

Remontne radionice distributivnog preduzeća Elektrokrajina Banja Luka

(2019, 2021, 2022)

Termoelektrana Ugljevik

Hidroelektrana Bočac 2

(2018, 2019, 2021, 2022)

 

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org