/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Stručna posjeta termoelektrani „Stanari”

[20. decembar 2023.]

Terenska nastava u termoelektrani Stanari, koju tradicionalno organizujemo u mjesecu decembru, uspješno je održana i ove godine. Uvijek ljubazni domaćini odvojili su za nas maltene cijeli radni dan, da nas provedu kroz ključne dijelove elektrane i objasne nam najvažnije konstrukcione i eksploatacione karakteristike.

Radujemo se nastavku dugogodišnje saradnje i jedva čekamo sljedeći dolazak u TE Stanari.

Stručna posjeta hidroelektrani „Bočac”

[7. novembar 2023.]

Studenti III godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika, koji slušaju predmete Elektrane i Električne mašine 2, su u ponedjeljak, 6. novembra 2023. godine, učestvovali u stručnoj posjeti Hidroelektrani „Bočac”. Tokom posjete studenti su imali priliku da se upoznaju sa radom elektrane i mogućnostima za primjenu stečenih znanja u praksi.

Zahvaljujemo domaćinu, ZP „Hidroelektrane na Vrbasu”, na srdačnom gostoprimstvu i dugogodišnjoj saradnji.

Poziv na studentski kamp i konferenciju 27-30.10.2023.

[15. septembar 2023.]

U periodu 27-29.10.2023. godine u organizaciji Energetske zajednice za obnovljive izvore i Saveza studenata u Sarajevu održaće se Studentski kamp sa fokusom na energetske zajednice i zajednice za obnovljive izvore. Lokacija održavanja je hotel "Ibis" u Sarjevu, sa planiranom jednodnevnom posjetom vjetroelektrani u Mostaru (29.10.2023.). Nakon održavanja kampa, 30.10.2023. godine planirano je održavanje naučne konferencije Energetske zajednice građana i zajednice za obnovljive izvore, u kojoj studenti mogu uzeti učešće. Troškovi putovanja, smještaja i ishrane biće pokriveni od strane organizatora. Više informacija nalazi se u dokumentu u prilogu.

Planirano je da u radu kampa učestvuju po tri studenta sa elektrotehničkih fakulteta iz regiona (Beograd, Novi Sad, Podogorica, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja Luka i Istočno Sarajevo).

Studenti III i IV godine Osjeka za elektroenergetiku, koji su zainteresovani za učešće, treba da se do 25.9.2023. godine jave prof. dr Mladenu Banjaninu, na imejl mladen.banjanin@etf.ues.rs.ba.

Program stručne prakse kompanije Elnos

[4. jul 2023.]

Kompanija Elnos poziva studente 3. godine smjera Energetika da se prijave na Konkurs za ljetnu praksu u ovoj kompaniji.

Praksa će biti organizovana u periodu od 24. jula do 4. avgusta, i to jedna nedjelja prakse (teoretskog dijela) obaviće se u Banjaluci, a druga u Beogradu, kao i obilazak projekata.

Sa jedne strane, studenti će imati priliku da vide kako izgleda izgradnja, ispitivanje i puštanje u rad složenih elektroenergetskih objekata, a sa druge strane imaće priliku da se upoznaju i povežu sa svojim kolegama sa drugih univerziteta, kao i sa nekim od vrhunskih profesionalaca iz kompanije Elnos.

Prijave su otvorene do 14. jula i šalju se na imejl hr@elnosgroup.com, a više informacija može se pronaći u priloženim dokumentima.

Konkurs Studentska ljetna praksa 2023.pdf

Elnos grupa program ljetne prakse_2023.pdf

Stručna posjeta kompaniji ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka

[8. jun 2023.]

Semestar smo priveli kraju stručnom posjetom distributivnom preduzeću ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka. U okviru posjete studenti su obišli remontnu i ispitnu stanicu kompanije, gdje su prisustvovali ispitivanju srednjenaponskog prekidača, kao i tipskim ispitivanjima jednog distributivnog transformatora.

Katedra za elektroenergetiku zahvaljuje kompaniji ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka na dugogodišnjoj saradnji i gostoprimstvu.

Studenti radili projektni zadatak pomoću softvera kompanije Schneider Electric

[7. jun 2023.]

Druženje studenata elektroenergetike sa kompanijom Schneider Electric bilo je idealno za povezivanje teorije i prakse. Događaj su organizovali Ivana Nedić, voditeljica ponude za elektroenergetske sisteme iz Zagreba i Danijel Vejin, prodajni inženjer iz banjalučke kancelarije Schneider-a, a tročlani studentski tim koji se odazvao na poziv prestižne internacionalne kompanije sačinjavali su Emilija Mrđen, Slaviša Stijaković i Mirko Knežić.

Studenti su se najprije upoznali sa rješenjima koja doprinose „NET Zero Builidings” odgovarajući na set praktičnih pitanja, a potom su pristupili izradi projektnog zadatka u softverskom alatu Ecostruxure Power Design i Power Build. Praktičan rad studenata uključivao je definisanje konfiguracije srednjenaponskog postrojenja, energetskog transformatora, glavnog niskonaponskog razvodnog ormara, podrazvodnih ormara i pripadajućih strujnih kola sa softverskim proračunima električnih veličina (padovi napona, kratki spojevi i dr.) i automatskog izbora tehnički adekvatne rasklopno-zaštitne opreme i kablova. Tom prilikom su korišćene i neke od naprednih funkcija mjerenja na pojedinim strujnim kolima kao i strujna kola koja su uključivala punjače za električne automobile. Nakon uspješno završenog prvog dijela zadatka studenti su se upoznali i sa funkcionalnostima softverskog alata Ecostruxure Power Build u kojem su kreirali niskonaponske razvodne ormare sa kompletnim specifikacijama elemenata razvodnih ormara, opreme unutar razvodnih ormara i prednji izgled istih, a na bazi izvezenih podataka iz softverskog alata Ecostruxure Power Design. Navedeni softverski alati se koriste prilikom projektovanja niskonaponskih elektroenergetskih instalacija i pripadajućih transformatorskih stanica.

Za uspješno riješen zadatak studenti su dobili prigodne nagrade.

Stručna posjeta rasklopnom postrojenju „Banja Luka 6”

[2. jun 2023.]

Studenti treće i četvrte godine našeg fakulteta, na studijskom programu Elektroenergetika i automatika, 1. juna 2023. godine su imali priliku da borave u stručnoj posjeti rasklopnom postrojenju „Banja Luka 6”. Naši domaćini su tokom posjete studente upoznali sa načinom rada i organizacijom Operativnog područja Banja Luka. Osim toga, studenti su obišli rasklopno postrojenje, komandni i dispečerski centar, gdje su kolege iz Elektroprenosa studente upoznali sa pojedinostima svakog nivoa upravljanja Operativnim područjem.

Zahvaljujemo kompaniji „Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka na srdačnom gostoprimstvu.

Predavanje „Primena programskog paketa Mathcad za rešavanje tipičnih inženjerskih problema u elektromotornim pogonima”, DRUGI DIO

[28. april 2021.]

Katedra za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i IEEE PELS/IAS/IE podružnica za Bosnu i Hercegovinu organizuju predavanje „Primena programskog paketa Mathcad za rešavanje tipičnih inženjerskih problema u elektromotornim pogonima”, DRUGI DIO.

Predavač je mr Jovan Radaković, rukovodilac razvoja kompanije „Sever”, Subotica u periodu 1998-2009, i profesor u penziji Više elektrotehničke škole u Subotici.

Predavanje će se održati 11.5.2023. godine sa početkom u 12:15 časova u Svečanoj sali u dekanatu Elektrotehničkog fakulteta.

Sažetak – U izlaganju će se obraditi primena programskog paketa Mathcad za rešavanje složenijih inženjerskih problema u elektromotornim pogonima: pokretanje i zaustajanje pogona sa zamajcem, pokretanje motora sa različitim karakteristikama opterećenja, pokretanje pogona električnih liftova, izbor motora i frekvenciskog regulatora za pogon liftova sa generatorskim kočenjem. Optimizacija parametara PI regulatora u elektromotornim pogonima, IR kompenzacija u frekvencijskim pretvaračima za različite pogone i karakteristike opterećenja, određivanje dozvoljenog broja uzastopnih uključenja motora pri pokretanju iz toplog i hladnog stanja.

Jezik predavanja je srpski, a dodatne informacije su dostupne na linku IEEE-a: https://events.vtools.ieee.org/m/359287.

Biografija predavača – Jovan Radaković diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1977, a magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1984. god. U periodu 1979-2009. radio je u fabrici „Sever”, Subotica, na poslovima primene i razvoja elektromotornih pogona u zemlji i inostranstvu. Osim na rukovodećim poslovima vezano za razvoj elektromotornih pogona u kompaniji „Sever”, g. Radaković je radio i kao predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, te Višoj elektrotehničkoj školi u Subotici, gdje je bio mentor više od 120 diplomskih radova. U periodu 2009-2018. radio je u Elektrodistribuciji „Subotica”, a od početka 2019. godine je penzioner.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code