/ Katedra / Istorijski pregled

Istorijski pregled

Odluka o osnivanju Odsjeka za elektroenergetiku donesena je neposredno po završetku ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji. Prva predavanja iz stručnih predmeta održana su u zimskom semestru 1997. godine. Tadašnji planovi i programi su u potpunosti preuzeti sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a osnovne studije su trajale pet godina. Predavanja su izvodili mahom profesori sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. U prvoj generaciji je upisano 15 studenata koji su svi bili stipendirani i koji su odmah nakon diplomiranja našli posao širom Republike Srpske. Magistarske studije su počele 1999. godine, a prva doktorska disertacija na Odsjeku je odbranjena 2002. godine.

Osnivanje Odsjeka u najvećoj mjeri pomogli su Elektroprivreda RS i njena tadašnja zavisna preduzeća Elektroprenos, Elektrokrajina i Hidroelektrane na Vrbasu. Elektroprivreda RS je odmah po osnivanju Odsjeka donirala veliku laboratoriju za elektroenergetske sisteme - laboratoriju Mikromreža.

Uporedo sa osnivanjem Odsjeka, formirana je i Katedra za elektroenergetiku. Prvi šef katedre sa stalnim zaposlenjem na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci bio je doc. dr Miloš Milanković. Pod rukovođenjem prof. Milankovića, Katedra dobija i prvu značajniju opremu za izvođenje vježbi iz grupe predmeta vezanih za električne mašine, te su tada načinjeni i prvi koraci ka uspostavljanju saradnje sa privrednim organizacijama.

Katedra je kontinuirano modernizovala planove i programe, kako na nivou Odsjeka, tako i na nivou Fakulteta, prateći razvoj nastave na fakultetima u regionu i svijetu, a prvenstveno na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Tokom razvoja Katedre, značajan doprinos dali su nastavnici i saradnici koji su u pojedinim periodima bili angažovani na Odsjeku. Među njima su:

 • Dr Nikola Rajaković
 • Dr Milenko Đurić
 • Dr Zlatan Stojković
 • Dr Zoran Radojević
 • Dr Ivan Škokljev
 • Dr Čedomir Vujović
 • Dr Siniša Zubić
 • Dr Miloš Milanković
 • Dr Milan Zečević
 • Dr Stojan Nikolajević
 • Dr Zoran Milićević
 • Dr Branko Milosavljević
 • Dr Gojko Savanović
 • Dr Miloš Abadžić
 • Dr Dragan Petrović
 • Dr Radovan Radosavljević
 • Dr Slobodan Vukosavić
 • Dr Dejan Raca
 • Dr Mićo Gaćanović
 • Mr Goran Đukić
 • Mr Aleksandar Savić
 • Mr Nebojša Arsenijević
 • Mr Goran Mitrić
 • Mr Seka Kuzmanović
 • Mr Miodrag Simović
 • Nemanja Kitić, ma
 • Zoran Milošević, dipl. inž.
 • Mladenko Đaković, dipl. inž.
 • Vladimir Krnajski, dipl. inž.
 • Predrag Tepavčević, dipl. inž.
 • Saša Šćekić, dipl. inž.
 • Nikola Đoković, dipl. inž.
 • Mladen Zec, dipl. inž.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org