/ Катедра / Историјски преглед

Историјски преглед

Одлука о оснивању Одсјека за електроенергетику донесена је непосредно по завршетку ратних дешавања у бившој Југославији. Прва предавања из стручних предмета одржана су у зимском семестру 1997. године. Тадашњи планови и програми су у потпуности преузети са Електротехничког факултета у Београду, а основне студије су трајале пет година. Предавања су изводили махом професори са Електротехничког факултета у Београду. У првој генерацији је уписано 15 студената који су сви били стипендирани и који су одмах након дипломирања нашли посао широм Републике Српске. Магистарске студије су почеле 1999. године, а прва докторска дисертација на Одсјеку је одбрањена 2002. године.

Оснивање Одсјека у највећој мјери помогли су Електропривреда РС и њена тадашња зависна предузећа Електропренос, Електрокрајина и Хидроелектране на Врбасу. Електропривреда РС је одмах по оснивању Одсјека донирала велику лабораторију за електроенергетске системе - лабораторију Микромрежа.

Упоредо са оснивањем Одсјека, формирана је и Катедра за Електроенергетику. Први шеф катедре са сталним запослењем на Електротехничком факултету у Бањој Луци био је доц. др Милош Миланковић. Под руковођењем проф. Миланковића, Катедра добија и прву значајнију опрему за извођење вјежби из групе предмета везаних за електричне машине, те су тада начињени и први кораци ка успостављању сарадње са привредним организацијама.

Катедра је континуирано модернизовала планове и програме, како на нивоу Одсјека, тако и на нивоу Факултета, пратећи развој наставе на факултетима у региону и свијету, а првенствено на Електротехничком факултету у Београду и Факултету техничких наука у Новом Саду.

Током развоја Катедре, значајан допринос дали су наставници и сарадници који су у појединим периодима били ангажовани на Одсјеку. Међу њима су:

 • Др Никола Рајаковић
 • Др Миленко Ђурић
 • Др Златан Стојковић
 • Др Зоран Радојевић
 • Др Иван Шкокљев
 • Др Чедомир Вујовић
 • Др Синиша Зубић
 • Др Милош Миланковић
 • Др Милан Зечевић
 • Др Стојан Николајевић
 • Др Зоран Милићевић
 • Др Бранко Милосављевић
 • Др Гојко Савановић
 • Др Милош Абаџић
 • Др Драган Петровић
 • Др Радован Радосављевић
 • Др Слободан Вукосавић
 • Др Дејан Раца
 • Др Мићо Гаћановић
 • Мр Горан Ђукић
 • Мр Александар Савић
 • Мр Небојша Арсенијевић
 • Мр Горан Митрић
 • Мр Сека Кузмановић
 • Мр Миодраг Симовић
 • Немања Китић, ма
 • Зоран Милошевић, дипл. инж.
 • Младенко Ђаковић, дипл. инж.
 • Владимир Крнајски, дипл. инж.
 • Предраг Тепавчевић, дипл. инж.
 • Саша Шћекић, дипл. инж.
 • Никола Ђоковић, дипл. инж.
 • Младен Зец, дипл. инж.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org