Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Istorijski pregled

Odluka o osnivanju Odsjeka za elektroenergetiku donesena je neposredno po završetku ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji. Prva predavanja iz stručnih predmeta održana su u zimskom semestru 1997. godine. Tadašnji planovi i programi su u potpunosti preuzeti sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a osnovne studije su trajale pet godina. Predavanja su izvodili mahom profesori sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. U prvoj generaciji je upisano 15 studenata koji su svi bili stipendirani i koji su odmah nakon diplomiranja našli posao širom Republike Srpske. Magistarske studije su počele 1999. godine, a prva doktorska disertacija na Odsjeku je odbranjena 2002. godine.

Osnivanje Odsjeka u najvećoj mjeri pomogli su Elektroprivreda RS i njena tadašnja zavisna preduzeća Elektroprenos, Elektrokrajina i Hidroelektrane na Vrbasu. Elektroprivreda RS je odmah po osnivanju Odsjeka donirala veliku laboratoriju za elektroenergetske sisteme - laboratoriju Mikromreža.

Uporedo sa osnivanjem Odsjeka, formirana je i Katedra za Elektroenergetiku. Prvi šef katedre sa stalnim zaposlenjem na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci bio je doc. dr Miloš Milanković. Pod rukovođenjem prof. Milankovića, Katedra dobija i prvu značajniju opremu za izvođenje vježbi iz grupe predmeta vezanih za električne mašine, te su tada načinjeni i prvi koraci ka uspostavljanju saradnje sa privrednim organizacijama.

Katedra je kontinuirano modernizovala planove i programe, kako na nivou Odsjeka, tako i na nivou Fakulteta, prateći razvoj nastave na fakultetima u regionu i svijetu, a prvenstveno na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Tokom razvoja Katedre, značajan doprinos dali su nastavnici i saradnici koji su u pojedinim periodima bili angažovani na Odsjeku. Među njima su:

 • dr Milenko Đurić
 • dr Miloš Milanković
 • dr Milan Zečević
 • dr Stojan Nikolajević
 • dr Zoran Milićević
 • dr Branko Milosavljević
 • dr Gojko Savanović
 • dr Miloš Abadžić
 • dr Slaviša Krunić
 • dr Dragan Petrović
 • dr Radovan Radosavljević
 • dr Slobodan Vukosavić
 • dr Dejan Raca
 • mr Goran Đukić
 • mr Aleksandar Savić
 • mr Nebojša Arsenijević
 • mr Goran Mitrić
 • mr Seka Kuzmanović
 • mr Miodrag Simović
 • Zoran Milošević, dipl. inž
 • Mladenko Đaković, dipl. inž
 • Vladimir Krnajski, dipl. inž
 • Predrag Tepavčević, dipl. inž
 • Saša Šćekić, dipl. inž
 • Nikola Đoković, dipl. inž
 • Mladen Zec, dipl. inž