/ Катедра / Основне информације

Основне информације

На Катедри за електроенергетику проучавају се теоретска и практична знања из истраживања, развоја и примјене класичних и модерних технологија производње, преноса, дистрибуције и потрошње електричне енергије. Студије обухватају градива из електроенергетских система, дистрибутивних мрежа, електричних машина, погона и претварача, конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије, енергетске ефикасности, пројектовања постројења, инсталација и електроенергетских објеката, те примјене рачунарских технологија у електроенергетици.

Основни циљ Катедре је оспособљавање будућих дипломираних инжењера и мастера електроенергетике да стекну знања која ће непосредно након завршетка студија моћи да директно примијене у пракси.

Настава је организована кроз редовно студирање на првом и другом циклусу академских студија. Катедра својим студентима нуди двадесет обавезних и изборних предмета из области електроенергетике, па студенти имају могућност да одабиром стручних предмета и својих завршних радова сами учествују у осмишљавању будуће каријере. Након завршетка студија Катедра својим дипломираним инжењерима и мастерима пружа непрекидну стручну подршку.

Предавања и вјежбе на Катедри изводе домаћи наставници и асистенти, уз подршку гостујућих професора са Електротехничког факултета у Београду и Електротехничког факултета у Источном Сарајеву. Лабораторије Катедре су у непрекидном процесу осавремењавања, а дио наставе организује се у сарадњи са стручњацима из електропривредних предузећа у њиховим објектима и постројењима.

Катедра је носилац и научно истраживачког рада из области електроенергетике на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци. Чланови и сарадници Катедре, заједно са студентима, учествују у стручним пројектима за потребе електропривредних субјектата и приватних компанија, као и у организовању научних и стручних конференција, семинара и обуке.

Дипломски и мастер радови наших студената, постигнути успјеси на студентским такмичењима, радови који су објављени у водећим часописима и стручним конференцијама у земљи и иностранству, увелико су привукли пажњу домаће и међународне стручне јавности.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org