/ Новости / Гдје даље?

Гдје даље?

Компанија: Пројект а.д. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 29.01.2024.

Кандидати се могу пријавити на контакт телефон 065-899-140 и своју биографију слати на e-mail: s.vujatovic@projektad.com и на projekt@projektad.com.

[опширније]

Компанија: Muehlbauer д.o.o. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 11.11.2023.

[опширније]

Компанија: „Рафинерија нафте Брод” а.д.
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 02.11.2023.

Услови за заснивање радног односа:

 • Општи услови који су прописани законом.
 • Посебни услови:
  • VII степен стручне спреме – Електроинжењер;
  • Радни стаж у струци од најмање 2 године (може и без радног искуства);
  • Одговорна особа спремна за рад у динамичном окружењу;
  • Иницијативност и добре комуникационе способности;
  • Познавање рада на рачунару (Word, Excel);
  • Додатно образовање представља предност.

[опширније]

Компанија: ЗП „Електрокрајина” а.д. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 22.06.2023. (уз могуће продужење)

Радна мјеста:

 • Инжењер за вођење инвестицијских пројеката
 • Вођа теренских тимова
 • Инжењер техничке подршке

Кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 • Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
 • Да је старији од 18 година
 • Да има општу здравствену способност
 • Да се против њега не води кривични поступак пред судом

[опширније]

Компанија: ETMАХ д.о.о. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 13.11.2022.

Општи и посебни услови:

 • Радно искуство
 • Лиценца за пројектовање и извођење
 • Познавање енглеског језика

[опширније]

Компанија: HKP CONSULTING д.о.о.
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 28.8.2022.

Опис радног мјеста:

 • Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:

 • ВСС одговарајућег смјера
 • Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама
 • Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office)
 • Познавање енглеског језика
 • Возачка дозвола "В" категорије

[опширније]

Компанија: Elnos Group Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: до 21.08.2022.

Опис посла:

 • Вођење електроенергетских пројеката
 • Испитивање и пуштање у рад електроенергетских постројења и технолошких система
 • Руковођење мањим тимовима кроз одређене пројекте/фазе пројекта
 • Израда, ревизија и нострификација техничке документације
 • Остали задаци

[опширније]

Компанија: ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 6.7.2022.

Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац

Општи услови:

 • Да је држављанин Републике Српске, БиХ
 • Да има општу здравствену способност
 • Да није кажњаван

Посебни услови:

 • ВСС (мин. 180 ЕТЦС бодова) за тражена занимања
 • Возачка дозвола "В" категорије
 • Пријава на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске

[опширније]

Компанија: Termo energy solar д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до попуне позиције

Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац

Опис послова:

 • Управљање поројектима, припрема, нуђење и уговарање, имплементација, надзор, контрола и предаја радова клијенту
 • Управљање рекламацијама
 • Руковођење тимовима
 • Микро обрада терена
 • Извјештавање непосредно надређених

Услови:

 • ВСС енергетског смијера (Електротехнички факултет)
 • Пожељно годину дана искуства на сличним пословима
 • Возачка дозвола “В” категорије
 • Предност знање енглеског језика
 • Пожељно је да сте предузимљиви, оријентисани ка резултату и успјеху
 • Организованост и систематичност у раду

[опширније]

Компанија: HKP CONSULTING д.о.о.
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 23.4.2022.

Рад на неодређено вријеме.

Опис радног мјеста:

 • Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:

 • Минимално (1) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер електротехнике, јака струја)
 • Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office)
 • Познавање енглеског језика
 • Возачка дозвола "В" категорије

[опширније]

Компанија: Routing д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до попуне радног мјеста

Рад на неодређено вријеме.

Опис радног мјеста:

 • Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац

Услови:

 • пожељно радно искуство у пословима израде просторно-планске и техничке документације из области нискоградње
 • пожељно посједовање возачке дозволе "В" категорије
 • пожељно познавање енглеског језика

[опширније]

 

Компанија: TELEMAX д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: од 26.08.2021.

Услови:

 • Завршен електротехнички факултет – смјер електроенергетика
 • Минимум 5 година активног радног искуства
 • Положен стручни испит за електроенергетска постројења
 • Одлично познавање опреме за електроинсталације
 • Напредно коришћење MS Office-a, AutoCAD-a
 • Возачка дозвола “В” категорије
 • Познавање енглеског језика

[опширније]

Компанија: HKP CONSULTING д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 28.06.2021.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:

 • ВСС одговарајућег смјера
 • Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер електротехнике, јака и слаба струја)
 • Минимално 5 (пет) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер електротехнике, јака и слаба струја)
 • Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office)
 • Познавање енглеског језика
 • Возачка дозвола “В” категорије

[опширније]

Компанија: ETMАХ д.о.о. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом
Отворен: до 27.05.2021.

Општи и посебни услови:

 • Радно искуство
 • Лиценца за пројектовање и извођење
 • Познавање енглеског језика

[опширније]

Компанија: ETMАХ д.о.о. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 27.05.2021.

Општи и посебни услови:

 • Организационе способности
 • Тимски рад
 • Познавање енглеског језика
 • Дипломирани инжињер електротехнике, 240 ECTS бодова, са или без искуства

[опширније]

Компанија: ЕЛНОС БЛ Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: до 23.04.2021.

Инжењер приправник (6 извршилаца):

 • Изградња далековода - 1 приправник
 • Изградња индустријских и инфраструктурних објеката, развој електромобилности - 1 приправник
 • Изградња електрана и трафостаница са акцентом на развој фотонапонских електрана - 1 приправник
 • Изградња електрана и трафостаница са акцентом на развој хидроелектрана -1 приправник
 • Изградња електрана и трафостаница са акцентом на заштиту, управљање и мјерење у електроенергетским објектима - 1 приправник
 • Сектор системске продаје - развој и уговарање пројеката из области изградње електрана, трафостаница и далековода - 1 приправник

[опширније]

Компанија: Routing д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: до 31.01.2021.

Рад на неодређено вријеме.

Опис радног мјеста:

 • Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац

Услови:

 • возачка дозвола Б категорије
 • пожељно радно искуство
 • пожељан положен стручни испит

[опширније]

Компанија: ENERLIS a.д. ПЈ Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - електронике / енергетике у области соларне енергије
Отворен: до 09.01.2021.

Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) - 1 извршилац

[опширније]

Компанија: Центар за пројектовање и консалтинг Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 31.12.2020.

Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) - 1 извршилац

Услови:

 • ВСС - дипл. инж. електротехнике
 • Потребно минимално 2 године радног искуства
 • Познавање рада у „AutoCAD-u“
 • Спремност на тимски рад

[опширније]

Компанија: ИНДУСТРОПРОЈЕКТ а.д. Приједор
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 19.11.2020.

Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) . . . . . . . . . . . . 1 извршилац

 • ВСС (ВИИ ст.стр.спр.) – завршен електротехички факултет
 • Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације
 • Посједовање лиценце за израду пројектне документације

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 • да је држављанин БиХ
 • да има општу здравствену способност
 • положену Б категорију за управљање моторним возилом
 • познавање рада на рачунару

[опширније]

Компанија: РОУТИНГ д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: до 01.11.2020.

Рад на неодређено вријеме.

Опис радног мјеста:

 • Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац

Услови:

 • возачка дозвола Б категорије
 • пожељно радно искуство
 • пожељан положен стручни испит

[опширније]

Компанија: ЕЛНОС БЛ Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: до 09.10.2020.

Са циљем да професионално одговоримо изазову пораста захтјева домаћих и иностраних тржишта, Елнос БЛ Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, за позицију инжењерa електротехнике на пословима управљања, мјерења и заштите електроенергетских система на пројектима изградње електрана, високонапонских трафостаница и индустријских постројења.

Општи услови:

 • Занимање: дипломирани инжењер електротехнике,електроенергетика, електроника и телекомуникације или аутоматика (ECTS 180 и више)
 • Минимално 3 године искуства на пословима управљања, мјерења и заштите електроенергетских система
 • Познавање рада на рачунару (MS Office, MS Project, AutoCAD, SEE Electrical, EPLAN)
 • Познавање енглеског језика (обавезан услов)
 • Возачка дозвола „B“ категорије

Пријаве и биографије доставити на e-mail: careers@elnosgroup.com.

[опширније]

Компанија: ДОС ЕЛЕКТРО д.о.о. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 04.10.2020.

Кандидат мора да посједује:

 • лиценцу за извођење електроинсталација (јака или слаба струја)
 • лиценца за пројектовање (јака или слаба струја)

Пријаве и биографије доставити путем:

 • е-маил-а:info@doselektro.com,
 • поште или
 • лично на адресу послодавца.

[опширније]

Компанија: КОСМОС а.д. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: до 24.09.2020.

Општи услови:

 • Да је држављанин Републике Српске или БиХ,
 • Да је старији од 18 година,
 • Да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

 • Завршен Машински или Електротехнички факултет, VII степен стручне спреме, ВСС;
 • Радно искуство у организацији процеса производње;
 • Познавање њемачког или енглеског језика (пожељно њемачки језик).

Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину „Космос“ а.д. Бањалука, ул. Цетињска број 1. 78000 Бањалука, e-mail:office@kosmos.ba.

[опширније]

Компанија: ETMАХ Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: до 07.07.2020.

Општи и посебни услови:

 • Поседовање лиценце за извођење и надзор.

Плата по договору.

Пријаве слати на е-маил адресу: office@etmaxdoo.com или се јавити на број телефона 051/235-211.

[опширније]

Компанија: ЕЛНОС БЛ Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: до 16.03.2020.

Са циљем да професионално одговоримо изазову пораста захтјева домаћих и иностраних тржишта, Елнос БЛ Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, за позицију инжењерa електротехнике за рад на пројектима изградње и реконструкције далековода називних напона до 400 kV.

Општи услови:

 • Занимање: дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетика
 • Познавање рада на рачунару (MS Office, MS Project, AutoCAD)
 • Познавање енглеског језика (обавезан услов)
 • Возачка дозвола „B“ категорије

Пријаве и биографије доставити на e-mail: careers@elnosgroup.com.

[опширније]

Компанија: ЕМТелектро инжењеринг д.о.о. Брчко
Позиција: Инжењер електротехнике
Отворен: до 01.03.2020.

ЕMTелектро инжењеринг д.о.о Брчко отвара конкурс за радно мјесто продајни инжењер - 2 извршиоца.

Потребно обазовање је инжењер електротехнике или машинства.

У опису радних мијеста предвиђена је специјалистичка едукација за производне програме сљедећих произвођача:

 • Danfoss - фреквенцијски регулатори;
 • Siemens - процесна опрема и PLC;
 • KSB - пумпе и вентили.

Заинтересовани треба да свој CV пошаљу на: info@emtelektro.ba.

Компанија: ЕНЕРГЕТИК д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: 31.07.2019. - до попуне радног мјеста

Од кандидата се очекује склоност тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању радних задатака.

Кандидати који се пријављују на оглас треба да се воде на евиденцији Завода за запошљавање РС и да буду активни тражиоци посла.

[опширније]

Компанија: ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: 19.06.2019. - 26.06.2019.

Општи услови:

 • Да је држављанин РС, БиХ
 • Да има општу здравствену способност
 • Да није кажњаван

Посебни услови:

 • ВСС (мин. 240 ETCS бодова) из области електротехнике (изузев смјера рачунарство и информатика)
 • Положен стручни испит у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију (није елиминаторно)
 • Возачка дозвола „B“ категорије

[опширније]

Компанија: ROUTING д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: 19.06.2019. - 30.06.2019.

Опис радног мјеста:

 • Дипломирани инжењер електротехнике, јака струја – 1 извршилац

Услови:

 • возачка дозвола Б категорије
 • пожељно радно искуство

[опширније]

Компанија: ETMAX Бања Лука
Позиција: Инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: 22.05.2019. - 30.05.2019.

Услови:

 • Електротехнички факултет,
 • Pадно искуство пожељно (2 године).

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211 или на e-пошту office@etmaxdoo.com.

[опширније]

Компанија: Kaldera Company д.о.о. Лакташи
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: Конкурс стално отворен

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Kaldera company d.o.o. Лакташи, Кобатовци bb, 78250 Лакташи или е-поште: info@kalderacompany.com.
Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

[опширније]

Компанија: Интегра Инжењеринг д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - један извршилац
Отворен: 21.03.2019. - 20.04.2019.

Општи услови
Oпшти услови које кандидат мора испуњавати су:

 • да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 • да има општу здравствену способност.

Посебни услови
Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

 • завршен Електротехнички факултет, висока стручна спрема, VII степен,
 • познавање рада на рачунару – обавезно познавање програма Auto Cad,
 • познавање енглеског језика.

Потребна документација
Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и овјерене копије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.
Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

 • диплома о завршеном образовању.

[опширније]

Компанија: Енергетик д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - један извршилац
Отворен: До попуне радног мјеста

Од кандидата се очекује склоности тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању разних задатака.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова (не мора бити овјерена документација, само фотокопија) слати путем поште, е-поште или доћи лично на слиједећу адресу:
Енергетик д.о.о.
Дубичка бр.90
78 000 Бања Лука
Контакт телефон: 051/386-214
Е-пошта: info@energetik.ba

[опширније]

Компанија: Kaldera Company д.о.о. Лакташи
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - један извршилац
Отворен: 26.12.2018. - До попуне радног мјеста

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије. O времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.
Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Kaldera company д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-поште info@kalderacompany.com.

[опширније]

Компанија: Telemax д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - пројектант
Отворен: 20.12.2018. - 20.01.2019.

Опис посла: пројектовање и извођење јаке струје; израда пројектне документације; израда понуда и идејних рјешења; руковођење извођењем електроинсталација јаке струје; координација пројектних активности са сектором за комерцијалне и финансијске послове...
Услови: завршен електротехнички факултет; 5 година искуства; посједовање лиценце за јаку струју ( пројектовање и извођење); добро познавање Autocad-а; познавање енглеског језика; професионалност и самосталност у послу...

[опширније]

Компанија: КОСМОС а.д. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер електроенергетика
Отворен: 12-27.12.2018.

Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова...

[опширније]

Компанија: SECTOR SECURITY d.o.o. Бањалука
Позиција: Пројектант инсталација јаке струје
Отворен: До попуне радног мјеста

Пријаве доставити путем е-поште ljudskiresursi@sectorsecurity.org или лично на адресу: Синише Мијатовића бр. 9, Бањалука. Кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани на интервју.

[опширније]

Компанија: ЕЛНОС БЛ Бања Лука
Позиција: Инжењер електротехнике - одсјек електроенергетика и аутоматика
Отворен: 07-23.11.2018.

Са циљем да професионално одговоримо изазову пораста захтјева домаћих и иностраних тржишта, Elnos BL Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, за позиције електро инжењера на пословима аутоматизације постројења и израде система за управљање и надзор - SCADA система на пројектима изградње електрана, високонапонских трафостаница и индустријских постројења...

[опширније]

Компанија: Kaldera Company д.о.о. Лакташи
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: Конкурс стално отворен

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Kaldera company d.o.o. Лакташи, Кобатовци bb, 78250 Лакташи или е-поште: info@kalderacompany.com.
Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

[опширније]

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org