/ Новости / Гдје даље?

Гдје даље?

Компанија: ЕНЕРГЕТИК д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: 31.07.2019. - до попуне радног мјеста

Од кандидата се очекује склоност тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању радних задатака.

Кандидати који се пријављују на оглас треба да се воде на евиденцији Завода за запошљавање РС и да буду активни тражиоци посла.

[опширније]

Компанија: ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: 19.06.2019. - 26.06.2019.

Општи услови:

 • Да је држављанин РС, БиХ
 • Да има општу здравствену способност
 • Да није кажњаван

Посебни услови:

 • ВСС (мин. 240 ETCS бодова) из области електротехнике (изузев смјера рачунарство и информатика)
 • Положен стручни испит у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију (није елиминаторно)
 • Возачка дозвола Б категорије

[опширније]

Компанија: ROUTING д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: 19.06.2019. - 30.06.2019.

Опис радног мјеста:

 • Дипломирани инжењер електротехнике, јака струја – 1 извршилац

Услови:

 • возачка дозвола Б категорије
 • пожељно радно искуство

[опширније]

Компанија: ETMAX Бања Лука
Позиција: Инжењер електротехнике - смјер енергетика
Отворен: 22.05.2019. - 30.05.2019.

Услови:

 • Електротехнички факултет,
 • Pадно искуство пожељно (2 године).

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/235-211 или на e-пошту office@etmaxdoo.com.

[опширније]

Компанија: Kaldera Company д.о.о. Лакташи
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: Конкурс стално отворен

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Kaldera company d.o.o. Лакташи, Кобатовци bb, 78250 Лакташи или е-поште: info@kalderacompany.com.
Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

[опширније]

Компанија: Интегра Инжењеринг д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - један извршилац
Отворен: 21.03.2019. - 20.04.2019.

Општи услови
Oпшти услови које кандидат мора испуњавати су:

 • да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 • да има општу здравствену способност.

Посебни услови
Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

 • завршен Електротехнички факултет, висока стручна спрема, VII степен,
 • познавање рада на рачунару – обавезно познавање програма Auto Cad,
 • познавање енглеског језика.

Потребна документација
Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и овјерене копије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.
Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

 • диплома о завршеном образовању.

[опширније]

Компанија: Енергетик д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - један извршилац
Отворен: До попуне радног мјеста

Од кандидата се очекује склоности тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању разних задатака.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова (не мора бити овјерена документација, само фотокопија) слати путем поште, е-поште или доћи лично на слиједећу адресу:
Енергетик д.о.о.
Дубичка бр.90
78 000 Бања Лука
Контакт телефон: 051/386-214
Е-пошта: info@energetik.ba

[опширније]

Компанија: Kaldera Company д.о.о. Лакташи
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - један извршилац
Отворен: 26.12.2018. - До попуне радног мјеста

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије. O времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.
Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Kaldera company д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-поште info@kalderacompany.com.

[опширније]

Компанија: Telemax д.о.о. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - пројектант
Отворен: 20.12.2018. - 20.01.2019.

Опис посла: пројектовање и извођење јаке струје; израда пројектне документације; израда понуда и идејних рјешења; руковођење извођењем електроинсталација јаке струје; координација пројектних активности са сектором за комерцијалне и финансијске послове...
Услови: завршен електротехнички факултет; 5 година искуства; посједовање лиценце за јаку струју ( пројектовање и извођење); добро познавање Autocad-а; познавање енглеског језика; професионалност и самосталност у послу...

[опширније]

Компанија: КОСМОС а.д. Бањалука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике - смјер електроенергетика
Отворен: 12-27.12.2018.

Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова...

[опширније]

Компанија: SECTOR SECURITY d.o.o. Бањалука
Позиција: Пројектант инсталација јаке струје
Отворен: До попуне радног мјеста

Пријаве доставити путем е-поште ljudskiresursi@sectorsecurity.org или лично на адресу: Синише Мијатовића бр. 9, Бањалука. Кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани на интервју.

[опширније]

Компанија: ELNOS BL Бања Лука
Позиција: Инжењер електротехнике - одсјек електроенергетика и аутоматика
Отворен: 07-23.11.2018.

Са циљем да професионално одговоримо изазову пораста захтјева домаћих и иностраних тржишта, Elnos BL Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, за позиције електро инжењера на пословима аутоматизације постројења и израде система за управљање и надзор - SCADA система на пројектима изградње електрана, високонапонских трафостаница и индустријских постројења...

[опширније]

Компанија: Kaldera Company д.о.о. Лакташи
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике (смјер енергетика)
Отворен: Конкурс стално отворен

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Kaldera company d.o.o. Лакташи, Кобатовци bb, 78250 Лакташи или е-поште: info@kalderacompany.com.
Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

[опширније]

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org