Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Konferencije

Članovi Katedre za elektroenergetiku učestvuju u organizaciji naučnih i stručnih skupova.

Najnovije konferencije

[1] XI međunarodni simpozijum "Industrijska elektronika" - INDEL 2016, Banja Luka, 3-5. novembar, 2016.

[2] II naučno-stručni simpozijum "Energetska efikasnost" - ENEF 2015, Banja Luka, 25-26. septembar, 2015.

[3] X međunarodni simpozijum "Industrijska elektronika" - INDEL 2014, Banja Luka, 6-8. novembar, 2014.

[4] Naučno-stručni simpozijum "Energetska efikasnost" - ENEF 2013, Banja Luka, 22-23. novembar, 2013.