/ Истраживање / Пројекти

Пројекти

Чланови Катедре за електроенергетику су у сарадњи са другим катедрама на Факултету и Универзитету учествовали у неколико истраживачких пројеката на националном и интернационалном нивоу.

Пројекти

[1] Конструкција, израда и испитивање новог типа синхроног електромотора са сталним магнетима на ротору (сопствени развој)

Руководилац: 

Ђорђе Лекић, ма

Пројектни тим: 

Предраг Мршић, ма
Бојан Ерцег, ма
Немања Китић, дипл. инж.

Година: 

2021.

Наручилац: 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске

[2] Детекција кварова дистрибутивних надземних водова бесконтактним мјерењем магнетског поља

Руководилац: 

Проф. др Петар Матић

Пројектни тим: 

Проф. др Чедомир Зељковић
Ђорђе Лекић, ма
Предраг Мршић, ма
Бојан Ерцег, ма
Немања Китић, дипл. инж.

Година: 

2020.

Наручилац: 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске

[3] Напајање базних станица мобилне телефоније обновљивим изворима енергије

Руководилац: 

Проф. др Чедомир Зељковић

Пројектни тим: 

Проф. др Петар Матић
Предраг Мршић, ма
Ђорђе Лекић, ма
Бојан Ерцег, ма
Немања Китић, дипл. инж.

Година: 

2020.

Наручилац: 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске

[4] Повећање поузданости средњенапонских дистрибутивних мрежа кориштењем индикатора кварова (FPI)

Руководилац: 

Проф. др Чедомир Зељковић

Пројектни тим: 

Проф. др Петар Матић
Предраг Мршић, ма
Ђорђе Лекић, ма
Бојан Ерцег, ма
Немања Китић, дипл. инж.

Година: 

2019.

Наручилац: 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске

[5] Побољшање показатеља квалитета електричне енергије индустријских потрошача

Руководилац: 

Проф. др Петар Матић

Пројектни тим: 

Проф. др Чедомир Зељковић
Предраг Мршић, ма
Ђорђе Лекић, ма
Бојан Ерцег, ма
Немања Китић, дипл. инж.

Година: 

2019.

Наручилац: 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске

[6] Minimization of power interruption time in modern MV networks based on optimal placement of Fault Passage Indicators

Руководилац: 

Доц. др Чедомир Зељковић

Пројектни тим: 

Проф. др Петар Матић
Предраг Мршић, ма
Бојан Ерцег, дипл. инж.
Ђорђе Лекић, ма

Година: 

2017.

Наручилац: 

ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, Kraków, Пољска

[7] Интелигентна мрежа - инфраструктура за поуздано, економично и еколошки прихватљиво снабдијевање корисника електричном енергијом

Руководилац: 

Проф. др Бранко Докић

Пројектни тим: 

Проф. др Татјана Пешић-Брђанин
Доц. др Чедомир Зељковић
Mr Жељко Ивановић
Mr Младен Кнежић
Ђорђе Лекић, дипл. инж.
Предраг Мршић, дипл. инж.
Бојан Ерцег, дипл. инж.

Година: 

2014-2015.

Наручилац: 

Министарство науке и технологије Владе Републике Српске

[8] Побољшање енергетске ефикасности код репрезентативних типова потрошача у Републици Српској

Руководилац: 

Проф. др Бранко Докић

Пројектни тим: 

Проф. др Татјана Пешић
Доц. др Бранко Блануша
Доц. др Петар Матић
Мр Жељко Ивановић
Мр Младен Кнежић
Мр Синиша Зубић
Мр Чедомир Зељковић
Александар Пајкановић, ма

Година: 

2012.

Наручилац: 

Министарство науке и технологије Владе Републике Српске

[9] Обновљиви извори енергије у Републици Српској: Кориштење енергије вјетра

Руководилац: 

Проф. др Бранко Докић

Пројектни тим: 

Доц. др Бранко Блануша
Мр Петар Матић
Мр Чедомир Зељковић
Жељко Ивановић, дипл. инж.
Младен Кнежић, дипл. инж.
Синиша Зубић, дипл. инж.

Година: 

2010.

Наручилац: 

Министарство науке и технологије Владе Републике Српске

[10] CREDO - Creation of Third Cycle Studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology (Tempus, 2010-2013.)

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org