Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Prijatelji i sponzori

Katedra za elektroenergetiku izražava zahvalnost prijateljima i sponzorima za sve vidove njihove podrške.

Elektrotehnički fakultet Beograd

ETFBG logoBeogradski elektrotehnički fakultet je podržao nastanak i opstanak Katedre za elektroenergetiku u Banjoj Luci. Kontinuirana podrška se očituje kroz pomoć u izvođenju nastave, obezbjeđivanje literature, učešće u zajedničkim projektima, školovanje doktoranata sa Katedre itd.

Elektroprenos a.d.

Elektroprenos logoElektroprenos je državna prenosna kompanija koja ima posebnu ulogu kod nastanka Katedre za elektroenergetiku. Od prvih dana do danas, Elektroprenos pruža materijalnu i stručnu pomoć, organizuje posjete za studente i obezbjeđuje podršku u opremi.

Hidroelektrana Bočac

HEV logoOd nastanka Katedre, vrata Hidroelektrane Bočac su otvorena za naše studente i nastavnike. Saradnja se ogleda u organizovanju studentskih posjeta, razmjeni korisnih podataka i zajedničkom istraživačkom radu.

Schneider Electric

Schneider logoPodrška ove svjetske kompanije se ostvaruje kroz donacije laboratorijske opreme, transfer znanja i sponzorisanje naučno-istraživačkog rada.

Elektrokrajina a.d.

Elektrokrajina logoLokalna distributivna kompanija je više puta organizovala posjete i laboratorijske vježbe za studente, te obezbijedila pristup podacima potrebnim za naučno-istraživački rad na Katedri.

Termoelektrana Ugljevik

RITE logoPosjete termoelektrani Ugljevik su takođe postali tradicija i generacijama studenata je omogućeno da detaljno razgledaju ovo reprezentativno termoenergetsko postrojenje.

Elnos-BL

Elnos logoKompanija Elnos je reprezentativna privatna kompanija koja duži niz godina sarađuje sa Katedrom za elektroenergetiku. Elnos pomaže našu katedru donacijama opreme i podrškom kod montiranja. Takođe je sponzorisao više različitih naučno-stručnih aktivnosti na fakultetu.

Savez energetičara Republike Srpske

SERS logoSjedište Saveza energetičara Republike Srpske smješteno je u zgradi Elektrotehničkog fakulteta. Savez blisko sarađuje sa Katedrom za elektroenergetiku, podržava naučno-stručne aktivnosti na fakultetu i tradicionalno nagrađuje najbolje studente.

Andreas Viklund

Andreas Viklund logoIako je izvršeno dosta naknadnih modifikacija, potrebno je reći da temelj ove internet prezentacije predstavlja šablon Andreasa Viklunda. Ovom prilikom izražavamo svoju zahvalnost.