Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Predmeti

Predmeti u okviru studijskog programa Elektroenergetski i industrijski sistemi za koje je zadužena Katedra za elektroenergetiku.

Tipovi predmeta:
A  - obavezan predmet
B  - izborni predmet
B* - izborni predmet na smjeru za elektroenergetske sisteme

I ciklus

ŠifraNaziv predmetaSem.Bod.ČasovaTip
C303Osnovi elektroenergetike373+2+1A
C403Elektromehaničko pretvaranje energije483+2+1A
C501Električni generatori i transformatori552+2A
C502Obnovljivi izvori energije552+1+1B
I604Elektrane573+2+1B*
C602Elektromotorni pogoni673+2+1B
C604Ispitivanje električnih mašina672+1+3B
C606Distributivne i industrijske mreže673+3B
I602Analiza elektroenergetskih sistema 1673+3B*
C702Zaštita u EES762+2+1B
I702Analiza elektroenergetskih sistema 2763+2B*
I704Tehnika visokog napona763+2B*
C708Regulacija elektromotornih pogona763+2B
I802Razvodna postrojenja i aparati862+2+1B*
I804Protiveksplozivna zaštita863+2B*
C802Upravljanje EES862+2B
I806Eksploatacija EES862+2B*
C804Električne instalacije i osvjetljenje863+2B

II ciklus

ŠifraNaziv predmetaSem.Bod.ČasovaTip
1018Kvalitet električne energije165A
1022Zaštita distributivnih i industrijskih mreža165B
1017Planiranje elektroenergetskih sistema165B
1039Tržište električne energije i deregulacija165B
1019Kablovska tehnika165B
1020Monitoring i dijagnostika visokonaposkih postrojenja165B
1021Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima165B
1023Primijenjena elektrostatika165B