/ Настава / Основне информације

Основне информације

Један од основних задатака Катедре је школовање дипломираних инжењера електротехнике способних да у што краћем периоду након дипломирања самостално обављају инжењерске послове из области електроенергетике. При креирању наставних планова и програма првог, другог и трећег циклуса студија, Катедра као своје циљеве поставља широко укључивање привредних субјеката, како би свршени студенти стекли што више практичних и директно примјенљивих знања. Крајњи циљ Катедре је постизање високог квалитета препознатљивог у широј домаћој и међународној научној и стручној јавности.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org