Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Laboratorije

Laboratorija Mikromreža

Laboratorija Mikromreža predstavlja umanjeni model elektroenergetskog sistema koji obuhvata proizvodnju, prenos, distribuciju i potrošnju električne energije. Laboratorija posjeduje tri sinhrona generatora, koji predstavljaju modele proizvodnih jedinica, ćelije za modelovanje prenosnih i distributivnih vodova, pasivne i aktivne potrošače, kao i dva transformatora pomjerača faze pomoću kojih se modeluju interkonekcije sa drugim elektroenergetskim sistemima. Postojećа opremа pružа osnovu zа sticаnje osnovnih prаktičnih znаnjа studenаtа i rаzumijevаnje osnovnih principа iz pojedinih oblаsti elektroenergetike.

Mikromreža 1 | Mikromreža 2

Opšta laboratorija za elektroenergetske i industrijske sisteme

Multifunkcionalna laboratorija u kojoj se izvode vježbe iz predmeta Elektromehaničko pretvaranje energije, Električni generatori i transformatori, Ispitivanje električnih mašina, Elektromotorni pogoni, Obnovljivi izvori energije, Zaštita u EES i Kvalitet električne energije.

Lab 1 | Lab 2