/ Настава / Наставно особље

Наставно особље

План Катедре у наредном петогодишњем периоду је интензивно изграђивање сопственог наставничког кадра, који ће преузети најзначајнији дио наставних активности. Истовремено се планира и задржавање дијела досадашњег ангажмана наставника са других високошколских установа, са жељом да се размјеном искустава обогати наставни и научно–истраживачки процес.

Актуелни наставници и сарадници:

Хонорарно ангажовани наставници:

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org