/ Истраживање / Основне информације

Основне информације

Научно истраживачки рад на Катедри за електроенергетику одвија се у двије међусобно испреплетене области, а то су индустријска електроенергетика и електроенергетски системи. Чланови Катедре су, од њеног оснивања, објавили више од стотину научних, стручних и истраживачких радова у зборницима иностраних и домаћих конференција, часописима и стручним публикацијама.

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org