/ Novosti / Gdje dalje?

Gdje dalje?

Kompanija: ETMAX Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: do 07.07.2020.

Opšti i posebni uslovi:

 • Posedovanje licence za izvođenje i nadzor.

Plata po dogovoru.

Prijave slati na e-mail adresu: office@etmaxdoo.com ili se javiti na broj telefona 051/235-211.

[opširnije]

Kompanija: ELNOS BL Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: do 16.03.2020.

Sa ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta zahtjeva domaćih i inostranih tržišta, Elnos BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, za poziciju inženjera elektrotehnike za rad na projektima izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda nazivnih napona do 400 kV.

Opšti uslovi:

 • Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektroenergetika
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, MS Project, AutoCAD)
 • Poznavanje engleskog jezika (obavezan uslov)
 • Vozačka dozvola ,,B'' kategorije

Prijave i biografije dostaviti na e-mail: careers@elnosgroup.com.

[opširnije]

Kompanija: EMTelektro inženjering d.o.o. Brčko
Pozicija: Inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 01.03.2020.

EMTelektro inženjering d.o.o Brčko otvara konkurs za radno mjesto prodajni inženjer - 2 izvršioca.

Potrebno obazovanje je inženjer elektrotehnike ili mašinstva.

U opisu radnih mijesta predviđena je specijalistička edukacija za proizvodne programe sljedećih proizvođača:

 • Danfoss - frekvencijski regulatori;
 • Siemens - procesna oprema i PLC;
 • KSB - pumpe i ventili.

Zainteresovani treba da svoj CV pošalju na: info@emtelektro.ba.

Kompanija: ENERGETIK d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: 19.06.2019. - do popune radnog mjesta

Od kandidata se očekuje sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas treba da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da budu aktivni tražioci posla.

[opširnije]

Kompanija: JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: 19.06.2019. - 26.06.2019.

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin RS, BiH
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • Da nije kažnjavan

Posebni uslovi:

 • VSS (min. 240 ETCS bodova) iz oblasti elektrotehnike (izuzev smjera računarstvo i informatika)
 • Položen stručni ispit u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (nije eliminatorno)
 • Vozačka dozvola B kategorije

[opširnije]

Kompanija: ROUTING d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: 19.06.2019. - 30.06.2019.

Opis radnog mjesta:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike, jaka struja – 1 izvršilac

Uslovi:

 • vozačka dozvola B kategorije
 • poželjno radno iskustvo

[opširnije]

Kompanija: ETMAX Banja Luka
Pozicija: Inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: 22.05.2019. - 30.05.2019.

Uslovi:

 • Elektrotehnički fakultet,
 • Radno iskustvo poželjno (2 godine).

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 051/235-211 ili na e-poštu office@etmaxdoo.com.

[opširnije]

Kompanija: Kaldera Company d.o.o. Laktaši
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: Konkurs stalno otvoren

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera company d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-pošte: info@kalderacompany.com.
Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta.

[opširnije]

Kompanija: Integra Inženjering d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: 21.03.2019. - 20.04.2019.

Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • završen Elektrotehnički fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen,
 • poznavanje rada na računaru – obavezno poznavanje programa Auto Cad,
 • poznavanje engleskog jezika.

Potrebna dokumentacija
Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom obrazovanju.

[opširnije]

Kompanija: Energetik d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: Do popune radnog mjesta

Od kandidata se očekuje sklonosti timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju raznih zadataka. Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova (ne mora biti ovjerena dokumentacija, samo fotokopija) slati putem pošte, e-pošte ili doći lično na slijedeću adresu:
Energetik d.o.o.
Dubička br.90
78 000 Banja Luka
Kontakt telefon: 051/386-214
E-pošta adresa: info@energetik.ba

[opširnije]

Kompanija: Kaldera Company d.o.o. Laktaši
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: 26.12.2018. - Do popune radnog mjesta

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera company d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-pošte info@kalderacompany.com.

[opširnije]

Kompanija: Telemax d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - projektant
Otvoren: 20.12.2018. - 20.01.2019.

Opis posla: projektovanje i izvođenje jake struje; izrada projektne dokumentacije; izrada ponuda i idejnih rješenja; rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje; koordinacija projektnih aktivnosti sa sektorom za komercijalne i finansijske poslove...
Uslovi: završen elektrotehnički fakultet; 5 godina iskustva; posjedovanje licence za jaku struju ( projektovanje i izvođenje); dobro poznavanje Autocad-a; poznavanje engleskog jezika; profesionalnost i samostalnost u poslu...

[opširnije]

Kompanija: KOSMOS a.d. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer elektroenergetika
Otvoren: 12-27.12.2018.

Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova...

[opširnije]

Kompanija: SECTOR SECURITY d.o.o. Banjaluka
Pozicija: Projektant instalacija jake struje
Otvoren: Do popune radnog mjesta

Prijave dostaviti putem e-pošte ljudskiresursi@sectorsecurity.org ili lično na adresu: Siniše Mijatovića br. 9, Banjaluka. Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani na intervju.

[opširnije]

Kompanija: ELNOS BL Banja Luka
Pozicija: Inženjer elektrotehnike - odsjek elektroenergetika i automatika
Otvoren: 07-23.11.2018.

Sa ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta zahtjeva domaćih i inostranih tržišta, Elnos BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, za pozicije elektro inženjera na poslovima automatizacije postrojenja i izrade sistema za upravljanje i nadzor - SCADA sistema na projektima izgradnje elektrana, visokonaponskih trafostanica i industrijskih postrojenja...

[opširnije]

Kompanija: Kaldera Company d.o.o. Laktaši
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: Konkurs stalno otvoren

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera company d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-pošte: info@kalderacompany.com.
Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta.

[opširnije]

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org