/ Novosti / Gdje dalje?

Gdje dalje?

Kompanija: Projekt a.d. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 29.01.2024.

Kandidati se mogu prijaviti na kontakt telefon 065-899-140 i svoju biografiju slati na e-mail: s.vujatovic@projektad.com i na projekt@projektad.com.

[opširnije]

Kompanija: Muehlbauer d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 11.11.2023.

[opširnije]

Kompanija: „Rafinerija nafte Brod” a.d.
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 02.11.2023.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opšti uslovi koji su propisani zakonom.
 • Posebni uslovi:
  • VII stepen stručne spreme – Elektroinženjer;
  • Radni staž u struci od najmanje 2 godine (može i bez radnog iskustva);
  • Odgovorna osoba spremna za rad u dinamičnom okruženju;
  • Inicijativnost i dobre komunikacione sposobnosti;
  • Poznavanje rada na računaru (Word, Excel);
  • Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

[opširnije]

Kompanija: ZP „Elektrokrajina” a.d. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 22.06.2023. (uz moguće produženje)

Radna mjesta:

 • Inženjer za vođenje investicijskih projekata
 • Vođa terenskih timova
 • Inženjer tehničke podrške

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • Da se protiv njega ne vodi krivični postupak pred sudom

[opširnije]

Kompanija: ETMAX d.o.o. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 13.11.2022.

Opšti i posebni uslovi:

 • Radno iskustvo
 • Licenca za projektovanje i izvođenje
 • Poznavanje engleskog jezika

[opširnije]

Kompanija: HKP CONSULTING d.o.o.
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 28.8.2022.

Opis radnog mjesta:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to:

 • VSS odgovarajućeg smjera
 • Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama
 • Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola "V" kategorije

[opširnije]

Kompanija: Elnos Group Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: do 21.08.2022.

Opis posla:

 • Vođenje elektroenergetskih projekata
 • Ispitivanje i puštanje u rad elektroenergetskih postrojenja i tehnoloških sistema
 • Rukovođenje manjim timovima kroz određene projekte/faze projekta
 • Izrada, revizija i nostrifikacija tehničke dokumentacije
 • Ostali zadaci

[opširnije]

Kompanija: JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske” Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 6.7.2022.

Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Republike Srpske, BiH
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • Da nije kažnjavan

Posebni uslovi:

 • VSS (min. 180 ETCS bodova) za tražena zanimanja
 • Vozačka dozvola "V" kategorije
 • Prijava na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

[opširnije]

Kompanija: Termo energy solar d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do popune pozicije

Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • Upravljanje porojektima, priprema, nuđenje i ugovaranje, implementacija, nadzor, kontrola i predaja radova klijentu
 • Upravljanje reklamacijama
 • Rukovođenje timovima
 • Mikro obrada terena
 • Izvještavanje neposredno nadređenih

Uslovi:

 • VSS energetskog smijera (Elektrotehnički fakultet)
 • Poželjno godinu dana iskustva na sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola “B” kategorije
 • Prednost znanje engleskog jezika
 • Poželjno je da ste preduzimljivi, orijentisani ka rezultatu i uspjehu
 • Organizovanost i sistematičnost u radu

[opširnije]

Kompanija: HKP CONSULTING d.o.o.
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 23.4.2022.

Rad na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to:

 • Minimalno (1) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer elektrotehnike, jaka struja)
 • Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola "B" kategorije

[opširnije]

Kompanija: Routing d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do popune radnog mjesta

Rad na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Uslovi:

 • poželjno radno iskustvo u poslovima izrade prostorno-planske i tehničke dokumentacije iz oblasti niskogradnje
 • poželjno posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije
 • poželjno poznavanje engleskog jezika

[opširnije]

 

Kompanija: TELEMAX d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: od 26.08.2021.

Uslovi:

 • Završen elektrotehnički fakultet – smjer elektroenergetika
 • Minimum 5 godina aktivnog radnog iskustva
 • Položen stručni ispit za elektroenergetska postrojenja
 • Odlično poznavanje opreme za elektroinstalacije
 • Napredno korišćenje MS Office-a, AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola “B” kategorije
 • Poznavanje engleskog jezika

[opširnije]

Kompanija: HKP CONSULTING d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 28.06.2021.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to:

 • VSS odgovarajućeg smjera
 • Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer elektrotehnike, jaka i slaba struja)
 • Minimalno 5 (pet) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer elektrotehnike, jaka i slaba struja)
 • Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola “B” kategorije

[opširnije]

Kompanija: ETMAX d.o.o. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike sa licencom
Otvoren: do 27.05.2021.

Opšti i posebni uslovi:

 • Radno iskustvo
 • Licenca za projektovanje i izvođenje
 • Poznavanje engleskog jezika

[opširnije]

Kompanija: ETMAX d.o.o. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 27.05.2021.

Opšti i posebni uslovi:

 • Organizacione sposobnosti
 • Timski rad
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Diplomirani inžinjer elektrotehnike, 240 ECTS bodova, sa ili bez iskustva

[opširnije]

Kompanija: ELNOS BL Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: do 23.04.2021.

Inženjer pripravnik (6 izvršilaca):

 • Izgradnja dalekovoda - 1 pripravnik
 • Izgradnja industrijskih i infrastrukturnih objekata, razvoj elektromobilnosti - 1 pripravnik
 • Izgradnja elektrana i trafostanica sa akcentom na razvoj fotonaponskih elektrana - 1 pripravnik
 • Izgradnja elektrana i trafostanica sa akcentom na razvoj hidroelektrana -1 pripravnik
 • Izgradnja elektrana i trafostanica sa akcentom na zaštitu, upravljanje i mjerenje u elektroenergetskim objektima - 1 pripravnik
 • Sektor sistemske prodaje - razvoj i ugovaranje projekata iz oblasti izgradnje elektrana, trafostanica i dalekovoda - 1 pripravnik

[opširnije]

Kompanija: Routing d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: do 31.01.2021.

Rad na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Uslovi:

 • vozačka dozvola B kategorije
 • poželjno radno iskustvo
 • poželjan položen stručni ispit

[opširnije]

Kompanija: ENERLIS a.d. PJ Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - elektronike / energetike u oblasti solarne energije
Otvoren: do 09.01.2021.

Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS) - 1 izvršilac

[opširnije]

Kompanija: Centar za projektovanje i konsalting Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 31.12.2020.

Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS) - 1 izvršilac

Uslovi:

 • VSS - dipl. inž. elektrotehnike
 • Potrebno minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje rada u „AutoCAD-u“
 • Spremnost na timski rad

[opširnije]

Kompanija: INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 19.11.2020.

Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS) . . . . . . . . . . . . 1 izvršilac

 • VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
 • Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
 • Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • da je državljanin BiH
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom
 • poznavanje rada na računaru

[opširnije]

Kompanija: ROUTING d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: do 01.11.2020.

Rad na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Uslovi:

 • vozačka dozvola B kategorije
 • poželjno radno iskustvo
 • poželjan položen stručni ispit

[opširnije]

Kompanija: ELNOS BL Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: do 09.10.2020.

Sa ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta zahtjeva domaćih i inostranih tržišta, Elnos BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, za poziciju inženjera elektrotehnike na poslovima upravljanja, mjerenja i zaštite elektroenergetskih sistema na projektima izgradnje elektrana, visokonaponskih trafostanica i industrijskih postrojenja.

Opšti uslovi:

 • Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike,elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije ili automatika (ECTS 180 i više)
 • Minimalno 3 godine iskustva na poslovima upravljanja, mjerenja i zaštite elektroenergetskih sistema
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, MS Project, AutoCAD, SEE Electrical, EPLAN)
 • Poznavanje engleskog jezika (obavezan uslov)
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije

Prijave i biografije dostaviti na e-mail: careers@elnosgroup.com.

[opširnije]

Kompanija: DOS ELEKTRO d.o.o. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 04.10.2020.

Kandidat mora da posjeduje:

 • licencu za izvođenje elektroinstalacija (jaka ili slaba struja)
 • licenca za projektovanje (jaka ili slaba struja)

Prijave i biografije dostaviti putem:

[opširnije]

Kompanija: KOSMOS a.d. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: do 24.09.2020.

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

 • Završen Mašinski ili Elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, VSS;
 • Radno iskustvo u organizaciji procesa proizvodnje;
 • Poznavanje njemačkog ili engleskog jezika (poželjno njemački jezik).

Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu „Kosmos“ a.d. Banjaluka, ul. Cetinjska broj 1. 78000 Banjaluka, e-mail:office@kosmos.ba.

[opširnije]

Kompanija: ETMAX Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: do 07.07.2020.

Opšti i posebni uslovi:

 • Posedovanje licence za izvođenje i nadzor.

Plata po dogovoru.

Prijave slati na e-mail adresu: office@etmaxdoo.com ili se javiti na broj telefona 051/235-211.

[opširnije]

Kompanija: ELNOS BL Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: do 16.03.2020.

Sa ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta zahtjeva domaćih i inostranih tržišta, Elnos BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, za poziciju inženjera elektrotehnike za rad na projektima izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda nazivnih napona do 400 kV.

Opšti uslovi:

 • Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektroenergetika
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, MS Project, AutoCAD)
 • Poznavanje engleskog jezika (obavezan uslov)
 • Vozačka dozvola ,,B'' kategorije

Prijave i biografije dostaviti na e-mail: careers@elnosgroup.com.

[opširnije]

Kompanija: EMTelektro inženjering d.o.o. Brčko
Pozicija: Inženjer elektrotehnike
Otvoren: do 01.03.2020.

EMTelektro inženjering d.o.o Brčko otvara konkurs za radno mjesto prodajni inženjer - 2 izvršioca.

Potrebno obazovanje je inženjer elektrotehnike ili mašinstva.

U opisu radnih mijesta predviđena je specijalistička edukacija za proizvodne programe sljedećih proizvođača:

 • Danfoss - frekvencijski regulatori;
 • Siemens - procesna oprema i PLC;
 • KSB - pumpe i ventili.

Zainteresovani treba da svoj CV pošalju na: info@emtelektro.ba.

Kompanija: ENERGETIK d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: 19.06.2019. - do popune radnog mjesta

Od kandidata se očekuje sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas treba da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da budu aktivni tražioci posla.

[opširnije]

Kompanija: JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike
Otvoren: 19.06.2019. - 26.06.2019.

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin RS, BiH
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • Da nije kažnjavan

Posebni uslovi:

 • VSS (min. 240 ETCS bodova) iz oblasti elektrotehnike (izuzev smjera računarstvo i informatika)
 • Položen stručni ispit u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (nije eliminatorno)
 • Vozačka dozvola B kategorije

[opširnije]

Kompanija: ROUTING d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: 19.06.2019. - 30.06.2019.

Opis radnog mjesta:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike, jaka struja – 1 izvršilac

Uslovi:

 • vozačka dozvola B kategorije
 • poželjno radno iskustvo

[opširnije]

Kompanija: ETMAX Banja Luka
Pozicija: Inženjer elektrotehnike - smjer energetika
Otvoren: 22.05.2019. - 30.05.2019.

Uslovi:

 • Elektrotehnički fakultet,
 • Radno iskustvo poželjno (2 godine).

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 051/235-211 ili na e-poštu office@etmaxdoo.com.

[opširnije]

Kompanija: Kaldera Company d.o.o. Laktaši
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: Konkurs stalno otvoren

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera company d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-pošte: info@kalderacompany.com.
Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta.

[opširnije]

Kompanija: Integra Inženjering d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: 21.03.2019. - 20.04.2019.

Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • završen Elektrotehnički fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen,
 • poznavanje rada na računaru – obavezno poznavanje programa Auto Cad,
 • poznavanje engleskog jezika.

Potrebna dokumentacija
Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom obrazovanju.

[opširnije]

Kompanija: Energetik d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: Do popune radnog mjesta

Od kandidata se očekuje sklonosti timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju raznih zadataka. Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova (ne mora biti ovjerena dokumentacija, samo fotokopija) slati putem pošte, e-pošte ili doći lično na slijedeću adresu:
Energetik d.o.o.
Dubička br.90
78 000 Banja Luka
Kontakt telefon: 051/386-214
E-pošta adresa: info@energetik.ba

[opširnije]

Kompanija: Kaldera Company d.o.o. Laktaši
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - jedan izvršilac
Otvoren: 26.12.2018. - Do popune radnog mjesta

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera company d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-pošte info@kalderacompany.com.

[opširnije]

Kompanija: Telemax d.o.o. Banja Luka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - projektant
Otvoren: 20.12.2018. - 20.01.2019.

Opis posla: projektovanje i izvođenje jake struje; izrada projektne dokumentacije; izrada ponuda i idejnih rješenja; rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje; koordinacija projektnih aktivnosti sa sektorom za komercijalne i finansijske poslove...
Uslovi: završen elektrotehnički fakultet; 5 godina iskustva; posjedovanje licence za jaku struju ( projektovanje i izvođenje); dobro poznavanje Autocad-a; poznavanje engleskog jezika; profesionalnost i samostalnost u poslu...

[opširnije]

Kompanija: KOSMOS a.d. Banjaluka
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer elektroenergetika
Otvoren: 12-27.12.2018.

Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova...

[opširnije]

Kompanija: SECTOR SECURITY d.o.o. Banjaluka
Pozicija: Projektant instalacija jake struje
Otvoren: Do popune radnog mjesta

Prijave dostaviti putem e-pošte ljudskiresursi@sectorsecurity.org ili lično na adresu: Siniše Mijatovića br. 9, Banjaluka. Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani na intervju.

[opširnije]

Kompanija: ELNOS BL Banja Luka
Pozicija: Inženjer elektrotehnike - odsjek elektroenergetika i automatika
Otvoren: 07-23.11.2018.

Sa ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta zahtjeva domaćih i inostranih tržišta, Elnos BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, za pozicije elektro inženjera na poslovima automatizacije postrojenja i izrade sistema za upravljanje i nadzor - SCADA sistema na projektima izgradnje elektrana, visokonaponskih trafostanica i industrijskih postrojenja...

[opširnije]

Kompanija: Kaldera Company d.o.o. Laktaši
Pozicija: Diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer energetika)
Otvoren: Konkurs stalno otvoren

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera company d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-pošte: info@kalderacompany.com.
Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta.

[opširnije]

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org