/ Nastava / Stručna praksa

Stručna praksa

Stručna praksa realizuje se u okviru predmeta „Projekat iz elektroenergetike” u VII semestru, po nastavnom planu iz 2014. godine. U dosadašnjem periodu studenti su imali priliku da sarađuju sa sljedećim kompanijama.

 

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org