/ Nastava / Publikacije

Publikacije

 

Naziv: 

Osnovi elektroenergetike

Autor: 

Petar Matić

Izdavač: 

Univerzitet u Banjoj Luci / Elektrotehnički fakultet (Banja Luka) i Akademska misao (Beograd)

ISBN: 

978-99955-46-49-6

Godina: 

2024.

Tip knjige: 

osnovni udžbenik

Broj strana: 

330

 

Naziv: 

Električne mašine 2

Autor: 

Petar Matić

Izdavač: 

Univerzitet u Banjoj Luci / Elektrotehnički fakultet (Banja Luka) i Akademska misao (Beograd)

ISBN: 

978-99955-46-43-4

Godina: 

2022.

Tip knjige: 

osnovni udžbenik

Broj strana: 

378

 

Naziv: 

Digitalno regulisani elektromotorni pogoni

Autori: 

Darko Marčetić i Petar Matić

Izdavač: 

Univerzitet u Banjoj Luci / Elektrotehnički fakultet (Banja Luka) i Akademska misao (Beograd)

ISBN: 

978-99955-46-41-0

Godina: 

2020.

Tip knjige: 

osnovni udžbenik

Broj strana: 

340

 

Naziv: 

Obnovljivi izvori energije: Solarna energetika

Autor: 

Čedomir Zeljković

Izdavač: 

Univerzitet u Banjoj Luci / Elektrotehnički fakultet (Banja Luka) i Akademska misao (Beograd)

ISBN: 

978-99955-46-30-4

Godina: 

2018.

Tip knjige: 

pomoćni udžbenik

Broj strana: 

290

Naziv: 

Električne mašine - zbirka riješenih zadataka sa studentskog takmičenja Elektrijada

Autori: 

Petar Matić i Đorđe Lekić

Izdavač: 

Univerzitet u Banjoj Luci / Elektrotehnički fakultet (Banja Luka) i Akademska misao (Beograd)

ISBN: 

978-99955-46-31-1

Godina: 

2018.

Tip knjige: 

pomoćni udžbenik

Broj strana: 

187

 

Naziv: 

Električne mašine 1

Autor: 

Petar Matić

Izdavač: 

Univerzitet u Banjoj Luci / Elektrotehnički fakultet (Banja Luka) i Akademska misao (Beograd)

ISBN: 

978-99955-46-25-0

Godina: 

2016.

Tip knjige: 

osnovni udžbenik

Broj strana: 

382

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org