/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Zlatna medalja na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema na Elektrijadi 2022

[26. maj 2022.]

Nakon dvije godine pauze, 60. po redu, međunarodni susret studenata elektrotehnike – Elektrijada 2022 održana je u periodu od 15. do 20. maja u Sunčevom Bregu u Bugarskoj. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci predstavljalo je oko 110 studenata, koji su se takmičili u 12 naučnih disciplina i u sportu. Studenti sa našeg smjera za elektroenergetiku učestvovali su na tri takmičenja u nauci.

Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema, ekipa u sastavu: Dejan Petrić, Dejan Bogdanić i Marko Mitrović, osvojila je prvo mjesto u ekipnom plasmanu, dok je student Dejan Petrić dijelio drugo mjesto u pojedinačnom plasmanu.

Na takmičenju iz Električnih mašina, ekipa u sastavu: Marko Mitrović, Tanja Kizić i Dejan Petrić osvojila je drugo mjesto u ekipnom plasmanu, a student Marko Mitrović je osvojio treće mjesto u pojedinačnom plasmanu.

Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije, ekipa u sastavu: Dejan Bogdanić, Dejan Petrić i Marko Mitrović, osvojila je drugo mjesto u ekipnom plasmanu. U pojedinačnom plasmanu student Dejan Bogdanić je osvojio treće mjesto.

U konkurenciji 5 fakulteta iz regiona (Elektrotehnički fakultet Beograd, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Elektronski fakultet Niš, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i Računarski fakultet Beograd), naš fakultet je osvojio drugo mjesto u generalnom plasmanu u naučnim disciplinama.

Čestitamo takmičarima na ostvarenim rezultatima!

 

Na INFOTEH-u 2022 prezentovani najnoviji rezultati istraživanja

[23. mart 2022.]

Na XXI međunarodnom simpozijumu INFOTEH-JAHORINA 2022, koji je održan u periodu od 16. do 18. marta 2022. godine, članovi Katedre su prezentovali dva naučna rada.

Đorđe Lekić je prezentovao rad Design and Verification of 22kW / 220Vdc Electromagnet for Separation of Steel Parts from Coal on Conveyor Belts for Delivery, koji je proizašao iz projekta "Design of Powerfull Electromagnets for Separation of Steel Parts from Coal on Conveyor Belts for Coal Delivery at Thermal Power Plants" kojim rukovodi prof. dr Željko Despotović sa Instituta "Mihajlo Pupin" u Beogradu. U radu je primjenom računarskih simulacija zasnovanih na metodi konačnih elemenata verifikovan projekat snažnog elektromagneta kojim će se vršiti izdvajanje komada čelika iz uglja na tračnim transporterima za dopremu uglja na površinskom kopu "Drmno", Kostolac, Srbija.

 

Nemanja Kitić je prezentovao rad Real-Time Sag Estimation of Overhead Power Lines Based on Approximate Magnetic Field Model, koji je proizašao iz projekta "Detekcija kvarova distributivnih nadzemnih vodova beskontaktnim mjerenjem magnetskog polja". Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske. U radu je razvijen metod za određivanje ugiba provodnika trofaznih nadzemnih vodova na osnovu beskontaktnog mjerenja magnetske indukcije u okolini energetskih provodnika.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code