/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Povodom jubileja dodijeljena priznanja pojedincima i kompanijama

[24. decembar 2022.]

Elektrotehnički fakultet je u ovoj godini obilježio jubilej - šest decenija uspješnog rada i razvoja. Na svečanosti koja je 24. novembra održana u Banskom dvoru dodijeljena su priznanja pojednicima i kompanijama čiji doprinos fakultetu se posebno ističe. Katedra za elektroenergetiku je ponosna što su priznanja uručena profesoru Predragu Stefanovu, Elnos grupi i kompaniji Šnajder elektrik.

Profesor Stefanov, gostujući profesor sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, angažovan je u nastavi kod nas već više od dvadeset godina. U početku kao asistent, a potom kao nastavnik, izvodio je nastavu iz predmeta Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Upravljanje elektroenergetskim sistemima, Distributivne i industrijske mreže, Kvalitet električne energije i Regulacija elektroenergetskih sistema. Osim što je lično držao nastavu, kontiniurano je pomagao u traženju kadrovskih rješenja i angažovanju nastavnika za druge predmete. Značajan doprinos je dao tokom aktivnosti za formiranje aktuelnog studijskog programa „Elektroenergetika i automatika“, prvenstveno kod izbora predmeta i u definisanju njihovih programa. Bio je mentor i član komisije pri izradi više završnih radova.

Elnos grupa pruža podršku fakultetu i posebno Katedri za elektroenergetiku već više od petnaest godina. Stipendiranje i nagrađivanje studenata, projekti sa studentima i nastavnim osobljem, podrška održavanju naučnih skupova, podrška izdavačkoj djelatnosti i pomoć u opremanju prostora na fakultetu dragocjene su aktivnosti povodom kojih smo posebno zahvalni prijateljima iz Elnosa.

Šnajder elektrik je desetak godina prisutan na fakultetu. Tradicionalni je sponzor naših konferencija INDEL i ENEF. Donator je laboratorijske opreme i tehnička podrška tokom njenog korišćenja. Aktivni je konsultant studentima prilikom izrade projektnih zadataka i diplomskih radova.

Stručna posjeta termoelektrani „Stanari”

[20. novembar 2022.]

Suncem okupani decembarski dan bio je kao stvoren za izvođenje terenske nastave u termoelektrani „Stanari”. Tabla i projektor zamijenjeni su sa realnim mašinama i tehnološkim procesima, a profesori i asistenti sa Katedre za elektroenergetiku jedva su dočekali da jedan dio nastave umjesto njih održe inženjeri iz termoelektrane. Tokom četvoročasovnog druženja, kolege Zoran Andrić i Slobodan Savić proveli su studente kroz najvažnija rudnička i elektromašinska postrojenja uz tumačenje njihovih funkcionalnih principa. Uvjerili smo se da je termoelektrana „Stanari” kompanija koja posluje u skladu sa visokim standardima. Kako dolazimo po peti put, možemo da kažemo da terenska nastava u Stanarima već postaje tradicija i srdačno se zahvaljujemo domaćinima na širom otvorenim vratima i posvećenom vremenu.

Prva nagrada na konkursu Univerziteta

[14. novembar 2022.]

Već smo se hvalili o tome da su članovi naše katedre objavili naučni rad u prestižnom časopisu Energy (impact factor 8,857 za 2021. godinu). Sa navedenim radom smo se prijavili na ovogodišnji konkurs Univerziteta u Banjoj Luci za dodjelu novčanih nagrada za postignute rezultate u nauci. Na listi nagrađenih našlo se ukupno 57 radova, a među njima naš rad zauzeo je prvo mjesto, zahvaljujući najvećem impakt faktoru. Povodom ovog priznanja prvi autor rada, prof. dr Čedomir Zeljković, dobio je priliku da se obrati prisutnim na Svečanoj akadamiji upriličenoj povodom 47 godina uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 7. novembra u Kulturnom centru „Banski dvor”. Takođe, profesor Zeljković je učestvovao na konferenciji nagrađenih autora održanoj u Rektoratu 11. novembra, na kojoj je novozaposlenim asistentima Univerziteta u Banjoj Luci prezentovao osnovne poente objavljenog rada i predložio korake koji vode ka jednostavnijem objavljivanju rada u prestižnom časopisu.

Stručna posjeta hidroelektrani „Bočac”

[9. novembar 2022.]

Nakon nekoliko sedmica predavanja u učionici vrijeme je za prvi blok nastave na terenu. U ponedjeljak 31. oktobra studenti koji prate predmete Elektrane i Električne mašine 2 radni dan su proveli u hidroelektrani „Bočac”. Naši domaćini su studentima prvenstveno predstavili postrojenja iz oblasti elektroenergetike i automatike, ali i druge važne komponente tehnološkog procesa hidroelektrane za koje su zaduženi mašinska i građevinska služba.

Posebno zahvaljujemo rukovodiocu elektrane Aleksandru Protiću dipl. inž. el. i Željku Ljuboji dipl. inž. el. na srdačnom dočeku i obilju korisnih informacija koje su nesebično podijelili sa nama.

Predavanje „Primena programskog paketa Mathcad za rešavanje tipičnih inženjerskih problema u elektromotornim pogonima”

[7. septembar 2021.]

Katedra za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i IEEE PELS/IAS/IE podružnica za Bosnu i Hercegovinu organizuju predavanje „Primena programskog paketa Mathcad za rešavanje tipičnih inženjerskih problema u elektromotornim pogonima”.

Predavač je mr Jovan Radaković, rukovodilac razvoja kompanije „Sever”, Subotica u periodu 1998-2009, i profesor u penziji Više elektrotehničke škole u Subotici.

Predavanje će se održati 13.9.2022. godine sa početkom u 13 časova u Svečanoj sali u dekanatu Elektrotehničkog fakulteta.

Sažetak – U izlaganju će se obraditi primena programskog paketa Mathcad za rešavanje tipičnih inženjerskih problema u elektromotornim pogonima: uvažavanje torzije pogona sa dugačkim vratilom, napajanje asinhronog motora iz PWM pretvarača, dizanje tereta u pogonima sa asinhronim motorom i skalarnim upravljanjem, problemi zaletanja asinhronog motora, te provera mogućnosti rada motora sa intermitencijom S1 u režimu S3.

Jezik predavanja je srpski, a dodatne informacije su dostupne na linku IEEE-a: https://meetings.vtools.ieee.org/m/323384.

Biografija predavača – Jovan Radaković diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1977, a magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1984. god. U periodu 1979-2009. radio je u fabrici „Sever”, Subotica, na poslovima primene i razvoja elektromotornih pogona u zemlji i inostranstvu. Osim na rukovodećim poslovima vezano za razvoj elektromotornih pogona u kompaniji „Sever”, g. Radaković je radio i kao predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, te Višoj elektrotehničkoj školi u Subotici, gdje je bio mentor više od 120 diplomskih radova. U periodu 2009-2018. radio je u Elektrodistribuciji „Subotica”, a od početka 2019. godine je penzioner.

Stručna posjeta kompaniji ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka

[21. jun 2022.]

Studenti druge i treće godine su u okviru nastavnih aktivnosti na predmetima Električne mašine 1 i Ispitivanje električnih mašina posjetili ispitnu stanicu distributivnog preduzeća ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka u petak, 17. juna 2022. godine.

Tokom posjete studenti su se upoznali sa praktičnim aspektima ispitivanja i remonta distributivnih transformatora, kao i srednjenaponskih prekidača i rastavljača.

Katedra za elektroenergetiku zahvaljuje kompaniji ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka na dugogodišnjoj saradnji i gostoprimstvu.

Studentski projekti iz Obnovljivih izvora energije

[16. jun 2022.]

Samostalni i timski rad studenata veoma je važan u procesu školovanja budućeg inženjera elektroenergetike. Na predmetu Obnovljivi izvori energije, počevši od akademske 2014/2015. godine, studenti provedu određeni broj radnih sati na izradi semestralnog projekta. Uobičajeni zadatak je da se korišćenjem dostupnih softverskih alata realizuje idejni projekat sistema za proizvodnju energije baziranog na obnovljivim izvorima. Do danas smo rješavali mnoge zanimljive probleme, kao što su na primjer projektovanje samostalnog fotonaponskog sistema za napajanje planinske vikendice ili udaljenog telekomunikacionog predajnika, odnosno mrežno povezanih sistema kao što su elektrana postavljena na krovu Elektrotehničkog fakulteta ili koja pluta na akumulacionom jezeru hidroelektrane „Bočac”. Ove godine zadatak je bio projektovanje parking nadstrešnice za automobile opremljene fotonaponskim sistemom.

Stručna posjeta rasklopnom postrojenju „Banja Luka 6”

[8. jun 2022.]

U utorak, 7. juna 2022. godine održana je stručna posjeta rasklopnom postrojenju „Banja Luka 6“ u Ramićima za studente treće i četvrte godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika.

Studenti i nastavno osoblje Katedre za elektroenergetiku su u pratnji stručnog osoblja Elektroprenosa BiH obišli rasklopno postrojenje, komandni centar, kao i dispečerski centar operativnog područja Banja Luka.

Tokom posjete studenti su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada i organizacijom Operativnog područja Banja Luka, te da upotpune svoja znanja iz stručnih predmeta koje izučavaju na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Zahvaljujemo kompaniji „Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka na srdačnom gostoprimstvu.

Zlatna medalja na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema na Elektrijadi 2022

[26. maj 2022.]

Nakon dvije godine pauze, 60. po redu, međunarodni susret studenata elektrotehnike – Elektrijada 2022 održana je u periodu od 15. do 20. maja u Sunčevom Bregu u Bugarskoj. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci predstavljalo je oko 110 studenata, koji su se takmičili u 12 naučnih disciplina i u sportu. Studenti sa našeg smjera za elektroenergetiku učestvovali su na tri takmičenja u nauci.

Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema, ekipa u sastavu: Dejan Petrić, Dejan Bogdanić i Marko Mitrović, osvojila je prvo mjesto u ekipnom plasmanu, dok je student Dejan Petrić dijelio drugo mjesto u pojedinačnom plasmanu.

Na takmičenju iz Električnih mašina, ekipa u sastavu: Marko Mitrović, Tanja Kizić i Dejan Petrić osvojila je drugo mjesto u ekipnom plasmanu, a student Marko Mitrović je osvojio treće mjesto u pojedinačnom plasmanu.

Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije, ekipa u sastavu: Dejan Bogdanić, Dejan Petrić i Marko Mitrović, osvojila je drugo mjesto u ekipnom plasmanu. U pojedinačnom plasmanu student Dejan Bogdanić je osvojio treće mjesto.

U konkurenciji 5 fakulteta iz regiona (Elektrotehnički fakultet Beograd, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Elektronski fakultet Niš, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i Računarski fakultet Beograd), naš fakultet je osvojio drugo mjesto u generalnom plasmanu u naučnim disciplinama.

Čestitamo takmičarima na ostvarenim rezultatima!

 

Na INFOTEH-u 2022 prezentovani najnoviji rezultati istraživanja

[23. mart 2022.]

Na XXI međunarodnom simpozijumu INFOTEH-JAHORINA 2022, koji je održan u periodu od 16. do 18. marta 2022. godine, članovi Katedre su prezentovali dva naučna rada.

Đorđe Lekić je prezentovao rad Design and Verification of 22kW / 220Vdc Electromagnet for Separation of Steel Parts from Coal on Conveyor Belts for Delivery, koji je proizašao iz projekta "Design of Powerfull Electromagnets for Separation of Steel Parts from Coal on Conveyor Belts for Coal Delivery at Thermal Power Plants" kojim rukovodi prof. dr Željko Despotović sa Instituta "Mihajlo Pupin" u Beogradu. U radu je primjenom računarskih simulacija zasnovanih na metodi konačnih elemenata verifikovan projekat snažnog elektromagneta kojim će se vršiti izdvajanje komada čelika iz uglja na tračnim transporterima za dopremu uglja na površinskom kopu "Drmno", Kostolac, Srbija.

 

Nemanja Kitić je prezentovao rad Real-Time Sag Estimation of Overhead Power Lines Based on Approximate Magnetic Field Model, koji je proizašao iz projekta "Detekcija kvarova distributivnih nadzemnih vodova beskontaktnim mjerenjem magnetskog polja". Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske. U radu je razvijen metod za određivanje ugiba provodnika trofaznih nadzemnih vodova na osnovu beskontaktnog mjerenja magnetske indukcije u okolini energetskih provodnika.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code