/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Katedra učestvovala na 5. Banjalučkom polumaratonu

[14. maj 2019.]

Članovi Katedre za elektroenergetiku su trčali štafetu na 5. Banjalučkom polumaratonu održanom 12. maja 2019. godine. Učešćem na štafetnom polumaratonu Katedra promoviše zdrav život i timski rad koji su od presudnog značaja za postizanje vrhunskih rezultata u nauci i nastavi.

Dan otvorenih vrata Elektrotehničkog fakulteta

[23. april 2019.]

Manifestacija Dan otvorenih vrata Elektrotehničkog fakulteta, 19. aprila 2019. godine, okupila je veliki broj zainteresovanih maturanata iz više gradova i opština Republike Srpske. U okviru manifestacije Katedra za elektroenergetiku je upoznala buduće studente o tome koje aspekte istraživanja obuhvata elektroenergetika, šta je u fokusu elektroenergetike i gdje mogu da rade kada diplomiraju. Prezentovani su neki od studentskih radova od kojih je posjetiocima bilo najzanimljivije Tesla-Kolumbovo jaje.

Stručna posjeta solarnoj elektrani „Incel”

[22. april 2019.]

U organizaciji Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 19. aprila 2019. godine održana je stručna posjeta solarnoj elektrani „Incel” za studente sa treće godine smjera Elektroenergetika. Zahvaljujemo domaćinu „ETMax” na srdačnom gostoprimstvu.

Elektrijada 2019

[5. mart 2019.]

Pozivaju se zainteresovani studenti sa studijskog programa Elektroenergetika i automatika da se jave predmetnim asistentima radi organizovanja pripremne nastave za takmičenja iz disciplina:

  • Električne mašine,
  • Analiza elektroenergetskih sistema i
  • Obnovljivi izvori energije.

Demonstracija rada pretvarača ABB DCS 800

[12. februar 2019.]

Predstavnici kompanije ELNOS, Saveza energetičara Republike Srpske i Elektrotehničkog fakulteta u ponedjeljak, 11.2.2019. godine, u laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme prisustvovali su demonstraciji rada trofaznog tiristorskog pretvarača ABB DCS 800.
Demonstriran je četverokvadrantni rad pretvarača ABB DCS 800 koji se koristi za upravljanje brzinom obrtanja i momentom mašine za jednosmjernu struju koja je mehanički spregnuta sa sinhronim generatorom snage 6 kW. Sproveden je postupak sinhronizacije sinhronog generatora na elektroenergetsku mrežu, nakon čega su ilustrovane mogućnosti upravljanja aktivnom snagom sinhronog generatora promjenom momenta mašine za jednosmjernu struju pomoću pretvarača ABB DCS 800.
Zahvaljujemo kompaniji ELNOS na doniranom pretvaraču, te se nadamo uspješnoj budućoj saradnji.

Ispitivanje distantne zaštite u saradnji sa kompanijom „Elektroprenos BiH”

[31. januar 2019.]

U laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme, u srijedu 30. januara 2019. godine, studenti IV godine smjera Elektroenergetika su izvršili ispitivanje distantne zaštite RAZOA RK 614 pomoću ispitne kutije OMICRON CMC 156. Za potrebe laboratorijske vježbe kompanija „Elektrotrenos BiH” je obezbijedila stručnu podršku i ustupila ispitnu kutiju.
Katedra zahvaljuje kompaniji na ustupljenoj opremi i stručnoj pomoći u toku izvođenja vježbe.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org