/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Stručna posjeta termoelektrani „Stanari”

[14. decembar 2019.]

U organizaciji Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 13. decembra 2019. godine održana je stručna posjeta termoelektrani „Stanari” po treći put za studente treće godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika.

Studenti i nastavno osoblje Katedre su u pratnji stručnog osoblja termoelektrane „Stanari” obišli proizvodne pogone i postrojenja elektrane, koja predstavlja jednu od najsavremenijih termoelektrana u ovom dijelu Evrope.

Ovom prilikom su studenti upotpunili svoja znanja iz oblasti elektrana, električnih mašina i sistema automatskog upravljanja koje izučavaju u okviru nastave na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Zahvaljujemo kompaniji „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. na srdačnom gostoprimstvu i saradnji.

Stručna posjeta rudniku željezne rude „ArcelorMittal”

[5. decembar 2019.]

Dana, 2. decembra 2019. godine, studenti III godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika bili su u stručnoj posjeti rudniku željezne rude „ArcelorMittal Prijedor”. Tokom posjete studenti su obišli industrijsko postrojenje, gdje su imali priliku da se upoznaju sa elektroenergetskom opremom koja se koristi u sklopu postrojenja za proizvodnju koncentrata željeznih ruda. Pažnju učesnika posjete najviše su privukli srednjenaponski motori sa snagama od nekoliko stotina kilovata do 1,25 MW.

Zahvaljujemo domaćinu rudniku „ArcelorMittal Prijedor” na srdačnom gostoprimstvu.

Stručna posjeta hidroelektrani „Bočac”

[5. novembar 2019.]

Stručna posjeta Hidroelektrani „Bočac” za studente III godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika, koji slušaju predmete Elektrane, Analiza elektroenergetskih sistema 1, Električne mašine 2 i Senzori i aktuatori je održana u petak, 1. novembra 2019. godine. Tokom posjete studeti su imali priliku da se upoznaju sa radom elektrane, te da kroz razgovor sa stručnim osobljem upotpune svoje znanje.

Zahvaljujemo domaćinu ZP „Hidroelektrane na Vrbasu” na srdačnom gostoprimstvu i dugogodišnjoj saradnji.

Studenti elektroenergetike posjetili proizvodne pogone preduzeća „Kaldera Company”

[3. jul 2019.]

Studenti treće i četvrte godine smjera Elektroenergetika u srijedu, 3. jula 2019. godine, posjetili su proizvodne pogone preduzeća „Kaldera Company” d.o.o. Laktaši.

Posjeta će omogućiti studentima da upotpune znanja iz oblasti električnih aparata koju izučavaju na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Zahvaljujemo kompaniji „Kaldera Company” d.o.o. Laktaši na srdačnom gostoprimstvu.

Stručna posjeta ispitnoj stanici distributivnog preduzeća ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka

[11. jun 2019.]

Katedra za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je u utorak, 11. juna 2019. godine organizovala stručnu posjetu ispitnoj stanici distributivnog preduzeća ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka za studente druge i treće godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika.

Studenti i nastavno osoblje Katedre su u pratnji stručnog osoblja obišli baždarnicu električnih brojila, te stanice za ispitivanje i remont energetskih transformatora.

Posjeta će omogućiti studentima da upotpune znanja iz oblasti električnih mašina.

Zahvaljujemo kompaniji ZP „Elektrokrajina” a.d. Banja Luka na srdačnom gostoprimstvu i saradnji.

Studenti elektroenergetike ostvarili zapažene rezultate na Elektrijadi 2019

[27. maj 2019.]

Na 59. međunarodnom studentskom takmičenju Elektrijada 2019, studenti sa smjera za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci su učestvovali na takmičenjima iz naučnih disciplina Analiza elektroenergetskih sistema, Obnovljivi izvori energije i Električne mašine.

Studenti su ostvarili zapažene rezultate.

Na takmičenju iz Analize elektroenergetskih sistema, ekipa u sastavu: Bojan Lazić, Darko Karlica i Nikola Subotić, osvojila je drugo mjesto u ekipnom plasmanu, dok je student Bojan Lazić osvojio prvo mjesto u pojedinačnom plasmanu.

Na takmičenju iz Obnovljivih izvora energije, ekipa u sastavu: Nedeljko Dujaković, Bojan Nikolić i Vojislav Kajtez, osvojila je drugo mjesto u ekipnom plasmanu.

Na takmičenju iz Električnih mašina, ekipa u sastavu: Romanela Lajić, Zoran Dukić i Borislav Vujić, osvojila je treće mjesto u ekipnom plasmanu.

Takođe, mlade kolege sa našeg studijskog programa dali su veliki doprinos na takmičenjima iz opštih disciplina - Matematike i Teorije električnih kola. Bojan Derajić je osvojio prvo mjesto iz oba predmeta, a Dajana Jovanić je osvojila drugo mjesto iz Teorije električnih kola.

U konkurenciji 9 fakulteta iz regiona (ETF Beograd, ELFAK Niš, FTN Novi Sad, RAF Beograd, Vojna akademija Beograd, FET Tuzla, FTN Čačak i TFB Bitola), Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je osvojio drugo mjesto u generalnom plasmanu u naučnim disciplinama.

Članovi Katedre za elektroenergetiku su dali doprinos organizaciji takmičenja u naučnom disciplinama na Elektrijadi 2019 kroz pripremu zadataka i studenata za takmičenja, kroz dežurstva na takmičenjima i ocjenjivanje studentskih radova.

Čestitamo svim takmičarima na ostvarenim rezultatima!

Katedra učestvovala na 5. Banjalučkom polumaratonu

[14. maj 2019.]

Članovi Katedre za elektroenergetiku su trčali štafetu na 5. Banjalučkom polumaratonu održanom 12. maja 2019. godine. Učešćem na štafetnom polumaratonu Katedra promoviše zdrav život i timski rad koji su od presudnog značaja za postizanje vrhunskih rezultata u nauci i nastavi.

Dan otvorenih vrata Elektrotehničkog fakulteta

[23. april 2019.]

Manifestacija Dan otvorenih vrata Elektrotehničkog fakulteta, 19. aprila 2019. godine, okupila je veliki broj zainteresovanih maturanata iz više gradova i opština Republike Srpske. U okviru manifestacije Katedra za elektroenergetiku je upoznala buduće studente o tome koje aspekte istraživanja obuhvata elektroenergetika, šta je u fokusu elektroenergetike i gdje mogu da rade kada diplomiraju. Prezentovani su neki od studentskih radova od kojih je posjetiocima bilo najzanimljivije Tesla-Kolumbovo jaje.

Stručna posjeta solarnoj elektrani „Incel”

[22. april 2019.]

U organizaciji Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 19. aprila 2019. godine održana je stručna posjeta solarnoj elektrani „Incel” za studente sa treće godine smjera Elektroenergetika. Zahvaljujemo domaćinu „ETMax” na srdačnom gostoprimstvu.

Elektrijada 2019

[5. mart 2019.]

Pozivaju se zainteresovani studenti sa studijskog programa Elektroenergetika i automatika da se jave predmetnim asistentima radi organizovanja pripremne nastave za takmičenja iz disciplina:

  • Električne mašine,
  • Analiza elektroenergetskih sistema i
  • Obnovljivi izvori energije.

Demonstracija rada pretvarača ABB DCS 800

[12. februar 2019.]

Predstavnici kompanije ELNOS, Saveza energetičara Republike Srpske i Elektrotehničkog fakulteta u ponedjeljak, 11.2.2019. godine, u laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme prisustvovali su demonstraciji rada trofaznog tiristorskog pretvarača ABB DCS 800.
Demonstriran je četverokvadrantni rad pretvarača ABB DCS 800 koji se koristi za upravljanje brzinom obrtanja i momentom mašine za jednosmjernu struju koja je mehanički spregnuta sa sinhronim generatorom snage 6 kW. Sproveden je postupak sinhronizacije sinhronog generatora na elektroenergetsku mrežu, nakon čega su ilustrovane mogućnosti upravljanja aktivnom snagom sinhronog generatora promjenom momenta mašine za jednosmjernu struju pomoću pretvarača ABB DCS 800.
Zahvaljujemo kompaniji ELNOS na doniranom pretvaraču, te se nadamo uspješnoj budućoj saradnji.

Ispitivanje distantne zaštite u saradnji sa kompanijom „Elektroprenos BiH”

[31. januar 2019.]

U laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme, u srijedu 30. januara 2019. godine, studenti IV godine smjera Elektroenergetika su izvršili ispitivanje distantne zaštite RAZOA RK 614 pomoću ispitne kutije OMICRON CMC 156. Za potrebe laboratorijske vježbe kompanija „Elektrotrenos BiH” je obezbijedila stručnu podršku i ustupila ispitnu kutiju.
Katedra zahvaljuje kompaniji na ustupljenoj opremi i stručnoj pomoći u toku izvođenja vježbe.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code