/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Elektrijada 2019

[5. mart 2019.]

Pozivaju se zainteresovani studenti sa studijskog programa Elektroenergetika i automatika da se jave predmetnim asistentima radi organizovanja pripremne nastave za takmičenja iz disciplina:

  • Električne mašine,
  • Analiza elektroenergetskih sistema i
  • Obnovljivi izvori energije.

Demonstracija rada pretvarača ABB DCS 800

[12. februar 2019.]

Predstavnici kompanije ELNOS, Saveza energetičara Republike Srpske i Elektrotehničkog fakulteta u ponedjeljak, 11.2.2019. godine, u laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme prisustvovali su demonstraciji rada trofaznog tiristorskog pretvarača ABB DCS 800.
Demonstriran je četverokvadrantni rad pretvarača ABB DCS 800 koji se koristi za upravljanje brzinom obrtanja i momentom mašine za jednosmjernu struju koja je mehanički spregnuta sa sinhronim generatorom snage 6 kW. Sproveden je postupak sinhronizacije sinhronog generatora na elektroenergetsku mrežu, nakon čega su ilustrovane mogućnosti upravljanja aktivnom snagom sinhronog generatora promjenom momenta mašine za jednosmjernu struju pomoću pretvarača ABB DCS 800.
Zahvaljujemo kompaniji ELNOS na doniranom pretvaraču, te se nadamo uspješnoj budućoj saradnji.

Ispitivanje distantne zaštite u saradnji sa kompanijom „Elektroprenos BiH”

[31. januar 2019.]

U laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme, u srijedu 30. januara 2019. godine, studenti IV godine smjera Elektroenergetika su izvršili ispitivanje distantne zaštite RAZOA RK 614 pomoću ispitne kutije OMICRON CMC 156. Za potrebe laboratorijske vježbe kompanija „Elektrotrenos BiH” je obezbijedila stručnu podršku i ustupila ispitnu kutiju.
Katedra zahvaljuje kompaniji na ustupljenoj opremi i stručnoj pomoći u toku izvođenja vježbe.

... 2018. godina ... 2019. godina ...

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org