/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Na INDEL-u 2020 prezentovani najnoviji rezultati istraživanja (video)

[12. novembar 2020.]

Na trinaestom po redu međunarodnom simpozijumu 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications - INDEL 2020, koji je održan u periodu od 2. do 6. novembra 2020. godine, članovi Katedre su prezentovali dva naučna rada. Simpozijum je organizovan online u skladu sa epidemiološkim preporukama.

Prof. dr Čedomir Zeljković je u radu Probabilistic Techno-Economic Assessment of Wind-PV-Diesel-Battery Power Supplies for Mobile Telephony Base Stations prezentovao rezultate projekta "Napajanje baznih stanica mobilne telefonije obnovljivim izvorima energije". Video prezentaciju možete pogledati u nastavku.

 

Đorđe Lekić je prezentovao rad Laboratory Setup for Fault Detection on Overhead Power Lines Based on Magnetic Field Measurement, koji je proizašao iz projekta "Detekcija kvarova distributivnih nadzemnih vodova beskontaktnim mjerenjem magnetskog polja". Video prezentaciju možete pogledati u nastavku.

Član Katedre učestvovao na Konferenciji nagrađenih nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci

[11. novembar 2020.]

Nastavnici i saradnici Univerziteta u Banjoj Luci, dobitnici novčanih nagrada na osnovu ostvarenih međunarodnih rezultata u naučnoistraživačkom i obrazovnom radu za 2019. godinu, predstavili su svoje naučne radove i projekte na konferenciji održanoj 10. novembra 2020.

Ispred Katedre za elektroenergetiku, viši asistent Đorđe Lekić je predstavio rezultate naučnog rada "Generalized Approach for Fault Detection in Medium Voltage Distribution Networks Based on Magnetic Field Measurement" objavljenog u časopisu IEEE Transactions on Power Delivery sa impakt faktorom 4,42 za 2019. godinu.

Video snimak izlaganja možete pogledati u nastavku.

Upis novih studenata 2020/2021 - Informacije o smjeru Elektroenergetika

[11. maj 2020.]

Profil kvalifikacije

Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer Elektroenergetika

Šta je elektroenergetika?

Elektroenergetika obuhvata sve aspekte istraživanja, razvoja i primjene tradicionalnih i modernih tehnologija proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije. Oblast interesovanja elektroenergetike se proteže od klasičnog Teslinog motora do savremenog solarnog panela i električnog automobila.

Šta nije u fokusu elektroenergetike?

Malo šta nije. Svakom električnom uređaju neophodno je napajanje. Dokle god nam je potrebno osvjetljenje, grijanje, rad električnih motora i slično, elektroenergetika će biti važna.

Da li je ovaj smjer za tebe?

Ako

 • te zanima proizvodnja, prenos, distribucija i upotreba električne energije
 • želiš da doprineseš održivom razvoju usavršavajući proizvodnju energije iz čistih tehnologija i poboljšavajući efikasnost njenog korišćenja
 • si zainteresovan za primjenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u elektroenergetici koje vode ka razvoju inteligentne elektroenergetske mreže budućnosti

Ako je tvoj odgovor da, onda je ovo pravi smjer za tebe.

Koji kursevi se izvode u okviru ovog smjera?

Prve dvije godine podrazumijevaju kurseve čiji je cilj sticanje opštih znanja iz elektrotehnike, elektronike, matematike, fizike i programiranja. Kursevi na višim godinama su fokusirani na specijalistička znanja iz elektroenergetskih sistema, distributivnih mreža, električnih mašina, pogona i pretvarača, konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije, energetske efikasnosti, projektovanja postrojenja, instalacija i elektroenergetskih objekata, te primjene računarskih tehnologija u elektroenergetici.

Gdje mogu da radim kada diplomiram?

Inženjerima koji završe smjer Elektroenergetika nudi se veoma širok spektar zanimljivih zanimanja, koji uključuje kako klasične tako i savremene tehnologije. Primjeri kompanija i institucija u kojima rade naši diplomirani inženjeri su:

 • Klasične elektrane (hidroelektrane, termoelektrane);
 • Elektrane bazirane na obnovljivim izvorima energije (solarne elektrane, male hidroelektrane);
 • Elektroprenosne kompanije;
 • Distributivne kompanije;
 • Projektni biroi (projektovanje elektroenergetskih postrojenja i instalacija);
 • Telekomunikacione kompanije (u sektoru energetskog napajanja);
 • Prodajni sektori svjetskih i domaćih proizvođača opreme;
 • Državna i lokalna administracija (Regulatorne agencije za energetiku, ministarstva energetike, gradske službe za energetiku,...);
 • Obrazovanje (srednje elektrotehničke škole, više škole i fakulteti);
 • Industrija;
 • Saobraćaj;
 • Rudarstvo.

Inženjeri elektroenergetike su veoma tražen kadar, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code