/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Upis novih studenata 2020/2021 - Informacije o smjeru Elektroenergetika

[11. maj 2020.]

Profil kvalifikacije

Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer Elektroenergetika

Šta je elektroenergetika?

Elektroenergetika obuhvata sve aspekte istraživanja, razvoja i primjene tradicionalnih i modernih tehnologija proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije. Oblast interesovanja elektroenergetike se proteže od klasičnog Teslinog motora do savremenog solarnog panela i električnog automobila.

Šta nije u fokusu elektroenergetike?

Malo šta nije. Svakom električnom uređaju neophodno je napajanje. Dokle god nam je potrebno osvjetljenje, grijanje, rad električnih motora i slično, elektroenergetika će biti važna.

Da li je ovaj smjer za tebe?

Ako

 • te zanima proizvodnja, prenos, distribucija i upotreba električne energije
 • želiš da doprineseš održivom razvoju usavršavajući proizvodnju energije iz čistih tehnologija i poboljšavajući efikasnost njenog korišćenja
 • si zainteresovan za primjenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u elektroenergetici koje vode ka razvoju inteligentne elektroenergetske mreže budućnosti

Ako je tvoj odgovor da, onda je ovo pravi smjer za tebe.

Koji kursevi se izvode u okviru ovog smjera?

Prve dvije godine podrazumijevaju kurseve čiji je cilj sticanje opštih znanja iz elektrotehnike, elektronike, matematike, fizike i programiranja. Kursevi na višim godinama su fokusirani na specijalistička znanja iz elektroenergetskih sistema, distributivnih mreža, električnih mašina, pogona i pretvarača, konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije, energetske efikasnosti, projektovanja postrojenja, instalacija i elektroenergetskih objekata, te primjene računarskih tehnologija u elektroenergetici.

Gdje mogu da radim kada diplomiram?

Inženjerima koji završe smjer Elektroenergetika nudi se veoma širok spektar zanimljivih zanimanja, koji uključuje kako klasične tako i savremene tehnologije. Primjeri kompanija i institucija u kojima rade naši diplomirani inženjeri su:

 • Klasične elektrane (hidroelektrane, termoelektrane);
 • Elektrane bazirane na obnovljivim izvorima energije (solarne elektrane, male hidroelektrane);
 • Elektroprenosne kompanije;
 • Distributivne kompanije;
 • Projektni biroi (projektovanje elektroenergetskih postrojenja i instalacija);
 • Telekomunikacione kompanije (u sektoru energetskog napajanja);
 • Prodajni sektori svjetskih i domaćih proizvođača opreme;
 • Državna i lokalna administracija (Regulatorne agencije za energetiku, ministarstva energetike, gradske službe za energetiku,...);
 • Obrazovanje (srednje elektrotehničke škole, više škole i fakulteti);
 • Industrija;
 • Saobraćaj;
 • Rudarstvo.

Inženjeri elektroenergetike su veoma tražen kadar, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code