/ Novosti / Aktuelno

Aktuelno

Demonstracija rada pretvarača ABB DCS 800

[12. februar 2019.]

Predstavnici kompanije ELNOS, Saveza energetičara Republike Srpske i Elektrotehničkog fakulteta u ponedjeljak, 11.2.2019. godine, u laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme prisustvovali su demonstraciji rada trofaznog tiristorskog pretvarača ABB DCS 800.
Demonstriran je četverokvadrantni rad pretvarača ABB DCS 800 koji se koristi za upravljanje brzinom obrtanja i momentom mašine za jednosmjernu struju koja je mehanički spregnuta sa sinhronim generatorom snage 6 kW. Sproveden je postupak sinhronizacije sinhronog generatora na elektroenergetsku mrežu, nakon čega su ilustrovane mogućnosti upravljanja aktivnom snagom sinhronog generatora promjenom momenta mašine za jednosmjernu struju pomoću pretvarača ABB DCS 800.
Zahvaljujemo kompaniji ELNOS na doniranom pretvaraču, te se nadamo uspješnoj budućoj saradnji.

Ispitivanje distantne zaštite u saradnji sa kompanijom „Elektroprenos BiH”

[31. januar 2019.]

U laboratoriji za elektroenergetske i industrijske sisteme, u srijedu 30. januara 2019. godine, studenti IV godine smjera Elektroenergetika su izvršili ispitivanje distantne zaštite RAZOA RK 614 pomoću ispitne kutije OMICRON CMC 156. Za potrebe laboratorijske vježbe kompanija „Elektrotrenos BiH” je obezbijedila stručnu podršku i ustupila ispitnu kutiju.
Katedra zahvaljuje kompaniji na ustupljenoj opremi i stručnoj pomoći u toku izvođenja vježbe.

Odbrana projektnih zadataka iz elektroenergetike

[28. decembar 2018.]

U laboratoriji za električne mašine, u petak 28. decembra 2018. godine studenti završne godine smjera Elektroenergetika su prezentovali i uspješno odbranili rezultate praktičnog dijela projektnih zadataka u okviru predmeta Projekat iz elektroenergetike.
Studentski projekti su realizovani u saradnji sa kompanijama „ELNOS Group“ i „Banjalučka pivara“.
Katedra zahvaljuje kompanijama na doniranoj opremi i stručnoj pomoći u toku izrade projektnih zadataka.

Stručna posjeta termoelektrani „Stanari”

[28. novembar 2018.]

U organizaciji Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u srijedu, 28. novembra 2018. godine održana je stručna posjeta termoelektrani „Stanari” za studente treće godine studijskog programa Elektroenergetika i automatika.
Studenti i nastavno osoblje Katedre su u pratnji stručnog osoblja termoelektrane „Stanari” obišli proizvodne pogone i postrojenja elektrane.
Posjeta će omogućiti studentima da upotpune znanja iz oblasti elektrana, električnih mašina i sistema automatskog upravljanja koje izučavaju u okviru nastave na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Zahvaljujemo kompaniji „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. na srdačnom gostoprimstvu i saradnji.

Stručna posjeta hidroelektrani „Bočac”

[9. novembar 2018.]

U petak, 9. novembra 2018. godine održana je stručna posjeta hidroelektrani „Bočac” za studente sa studijskog programa Elektroenergetika i automatika. Zahvaljujemo domaćinu ZP „Hidroelektrane na Vrbasu” na srdačnom gostoprimstvu i dugogodišnjoj saradnji.

63. Međunarodni beogradski sajam knjiga

[29. oktobar 2018.]

Na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, koji je održan od 21. do 28. oktobra 2018. godine, na štandu Akademske misli, Katedra za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerzieta u Banjoj Luci je promovisala dvije knjige:
1. Obnovljivi izvori energije: Solarna energetika, Čedomir Zeljković,
2. Električne mašine - zbirka riješenih zadataka sa studentskog takmičenja Elektrijada, Petar Matić, Đorđe Lekić.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org