/ Nastava / Završni radovi

Završni radovi

Prvi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Nikola Ostojić

Fotonaponske elektrane sa mogućnošću praćenja položaja Sunca

prof. dr Čedomir Zeljković

28.12.2018.

Nikola Gračanin

Savremene realizacije srednjenaponskih razvodnih postrojenja

prof. dr Čedomir Zeljković

21.12.2018.

Vanja Starčević

Analiza tranzijentne stabilnosti elektroenergetskih sistema pomoću programskog paketa DIgSILENT

prof. dr Čedomir Zeljković

14.12.2018.

Mladen Kojić

Sinhronizacija i ispitivanje sinhronih mašina

prof. dr Petar Matić

30.10.2018.

Zorana Milanović

Napredna infrastruktura za mjerenje u elektroenergetskom sistemu

doc. dr Čedomir Zeljković

18.07.2018.

Radovan Spasojević

Modelovanje i simulacija hibridnih distribuiranih proizvodnih sistema

doc. dr Čedomir Zeljković

15.06.2018.

Petar Todorović

Simulacija poprečne diferencijalne zaštite sinhronog generatora

prof. dr Zoran Stojanović

26.04.2018.

Dejan Kuzmanović

Rješavanje problema optimalnih tokova snaga

doc. dr Čedomir Zeljković

17.04.2018.

Armin Đuzelić

Elektroenergetska postrojenja fotonaponskih sistema

doc. dr Čedomir Zeljković

02.03.2018.

Drugi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Miloš Janković

Uloga kupaca-proizvođača na tržištu električne energije i uticaj na elektromobilnost

prof. dr Čedomir Zeljković

25.04.2024.

Vojislav Kajtez

Određivanje optimalnog odnosa instalisane snage fotonaponskih panela i instalisane snage invertora

prof. dr Čedomir Zeljković

02.10.2023.

Vanja Kitić

Optimalno planiranje i eksploatacija pasivnih kompenzatora u industrijskoj mreži

doc. dr Aleksej Avramović

26.12.2022.

Nemanja Kitić

Određivanje ugiba trofaznog energetskog voda na osnovu mjerenja magnetne indukcije provodnika

prof. dr Petar Matić

28.12.2021.

Nikola Ostojić

Modelovanje i simulacija solarnih elektrana sa dvostranim fotonaponskim panelima

prof. dr Čedomir Zeljković

07.07.2021.

Boško Mijatović

Optimizacija punjenja električnih automobila u javnim garažama

doc. dr Čedomir Zeljković

26.09.2018.

Bojan Erceg

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primjenom BPSO metoda

doc. dr Čedomir Zeljković

29.05.2018.

Predrag Mršić

Pozicioniranje indikatora kvarova u srednjenaponskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

21.04.2017.

Aleksandar Aco Marković

Algoritmi za direktnu kontrolu momenta šestofazne asimetrične asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

14.10.2016.

Đorđe Lekić

Elektromagnetni i termički proračun polifaznog torusnog induktora

doc. dr Petar Matić

11.10.2016.

Branimir Petrović

Savremene metode za ograničavanje struja kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

11.12.2015.

Duško Cvijić

Analiza uticaja nelinearnih opterećenja na trofazne distributivne transformatore

doc. dr Petar Matić

02.10.2014.

Radenko Marjanović

Modelovanje i analiza rada visokonaponskog sinhronog motora u pogonu pumpne stanice

doc. dr Petar Matić

22.04.2013.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org