/ Nastava / Završni radovi

Završni radovi

Prvi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Nemanja Kitić

Uzemljenje elektroenergetskih postrojenja

doc. dr Čedomir Zeljković

28.12.2017.

Mihajel Jagodić

Primjena programskog paketa SEE Electrical Caddy++ u ispitivanju električnih mašina

prof. dr Petar Matić

19.09.2017.

Aleksandar Tepić

Savremene metode i postupci za obračunska mjerenja električne energije

prof. dr Petar Matić

23.06.2017.

Vladanko Tomaš

Ispitivanje energetskih transformatora primjenom akvizicione kartice HUMUSOFT MF 634

prof. dr Petar Matić

09.06.2017.

Đorđe Jungić

Analiza nesimetričnih režima rada energetskih transformatora

prof. dr Petar Matić

09.06.2017.

Ljiljana Božičković

Primjena obnovljivih izvora kod industrijskih i komercijalnih korisnika električne energije

doc. dr Čedomir Zeljković

09.06.2017.

Milenko Jajčanin

Termovizijsko ispitivanje visokonaponskih postrojenja

doc. dr Čedomir Zeljković

02.06.2017.

Miloš Janković

Sistemi za skladištenje energije

doc. dr Čedomir Zeljković

25.01.2017.

Drugi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Miloš Janković

Uloga kupaca-proizvođača na tržištu električne energije i uticaj na elektromobilnost

prof. dr Čedomir Zeljković

25.04.2024.

Vojislav Kajtez

Određivanje optimalnog odnosa instalisane snage fotonaponskih panela i instalisane snage invertora

prof. dr Čedomir Zeljković

02.10.2023.

Vanja Kitić

Optimalno planiranje i eksploatacija pasivnih kompenzatora u industrijskoj mreži

doc. dr Aleksej Avramović

26.12.2022.

Nemanja Kitić

Određivanje ugiba trofaznog energetskog voda na osnovu mjerenja magnetne indukcije provodnika

prof. dr Petar Matić

28.12.2021.

Nikola Ostojić

Modelovanje i simulacija solarnih elektrana sa dvostranim fotonaponskim panelima

prof. dr Čedomir Zeljković

07.07.2021.

Boško Mijatović

Optimizacija punjenja električnih automobila u javnim garažama

doc. dr Čedomir Zeljković

26.09.2018.

Bojan Erceg

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primjenom BPSO metoda

doc. dr Čedomir Zeljković

29.05.2018.

Predrag Mršić

Pozicioniranje indikatora kvarova u srednjenaponskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

21.04.2017.

Aleksandar Aco Marković

Algoritmi za direktnu kontrolu momenta šestofazne asimetrične asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

14.10.2016.

Đorđe Lekić

Elektromagnetni i termički proračun polifaznog torusnog induktora

doc. dr Petar Matić

11.10.2016.

Branimir Petrović

Savremene metode za ograničavanje struja kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

11.12.2015.

Duško Cvijić

Analiza uticaja nelinearnih opterećenja na trofazne distributivne transformatore

doc. dr Petar Matić

02.10.2014.

Radenko Marjanović

Modelovanje i analiza rada visokonaponskog sinhronog motora u pogonu pumpne stanice

doc. dr Petar Matić

22.04.2013.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org