/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Немања Китић

Уземљење електроенергетских постројења

доц. др Чедомир Зељковић

28.12.2017.

Михајел Јагодић

Примјена програмског пакета SEE Electrical Caddy++ у испитивању електричних машина

проф. др Петар Матић

19.09.2017.

Александар Тепић

Савремене методе и поступци за обрачунска мјерења електричне енергије

проф. др Петар Матић

23.06.2017.

Владанко Томаш

Испитивање енергетских трансформатора примјеном аквизиционе картице HUMUSOFT MF 634

проф. др Петар Матић

09.06.2017.

Ђорђе Јунгић

Анализа несиметричних режима рада енергетских трансформатора

проф. др Петар Матић

09.06.2017.

Љиљана Божичковић

Примјена обновљивих извора код индустријских и комерцијалних корисника електричне енергије

доц. др Чедомир Зељковић

09.06.2017.

Миленко Јајчанин

Термовизијско испитивање високонапонских постројења

доц. др Чедомир Зељковић

02.06.2017.

Милош Јанковић

Системи за складиштење енергије

доц. др Чедомир Зељковић

25.01.2017.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Милош Јанковић

Улога купаца-произвођача на тржишту електричне енергије и утицај на електромобилност

проф. др Чедомир Зељковић

25.04.2024.

Војислав Кајтез

Одређивање оптималног односа инсталисане снаге фотонапонских панела и инсталисане снаге инвертора

проф. др Чедомир Зељковић

02.10.2023.

Вањa Китић

Оптимално планирање и експлоатација пасивних компензатора у индустријској мрежи

доц. др Алексеј Аврамовић

26.12.2022.

Немања Китић

Одређивање угиба трофазног енергетског вода на основу мјерења магнетне индукције проводника

проф. др Петар Матић

28.12.2021.

Никола Остојић

Моделовање и симулација соларних електрана са двостраним фотонапонским панелима

проф. др Чедомир Зељковић

07.07.2021.

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org