/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Миљана Кесић

Одређивање момента инерције ротационих електричних машина

доц. др Петар Матић

29.12.2014.

Давор Тепић

Аналитичке и симулационе методе за евалуацију поузданости електроенергетских система

доц. др Чедомир Зељковић

10.12.2014.

Драгиша Куриџа

Демагнетизација магнетних кола енергетских трансформатора

доц. др Петар Матић

01.12.2014.

Александар Ацо Марковић

Развој алгоритма за модулацију просторног вектора напона за примјену у електромоторним погонима

доц. др Петар Матић

31.10.2014.

Немања Павловић

Развој фреквенцијски управљаног електромоторног погона са асинхроним мотором

доц. др Петар Матић

20.10.2014.

Драган Јурошевић

Анализа несиметричних режима рада асинхроних машина

доц. др Петар Матић

16.09.2014.

Милорад Савић

Напајање изолованих потрошача фотонапонским изворима

доц. др Чедомир Зељковић

12.09.2014.

Александар Антонић

Концепт интелигентне мреже и карактеристични примјери

проф. др Никола Рајаковић

11.02.2014.

Бојан Ерцег

Примјена LINET система у електроенергетици

доц. др Петар Матић

27.01.2014.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Милош Јанковић

Улога купаца-произвођача на тржишту електричне енергије и утицај на електромобилност

проф. др Чедомир Зељковић

25.04.2024.

Војислав Кајтез

Одређивање оптималног односа инсталисане снаге фотонапонских панела и инсталисане снаге инвертора

проф. др Чедомир Зељковић

02.10.2023.

Вањa Китић

Оптимално планирање и експлоатација пасивних компензатора у индустријској мрежи

доц. др Алексеј Аврамовић

26.12.2022.

Немања Китић

Одређивање угиба трофазног енергетског вода на основу мјерења магнетне индукције проводника

проф. др Петар Матић

28.12.2021.

Никола Остојић

Моделовање и симулација соларних електрана са двостраним фотонапонским панелима

проф. др Чедомир Зељковић

07.07.2021.

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org