/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Слађан Кресојевић

Развој векторски управљаног погона са асинхроним мотором без давача брзине

доц. др Петар Матић

27.12.2013.

Предраг Мршић

Развој регулисаног погона са асинхроним мотором

доц. др Петар Матић

18.11.2013.

Ђорђе Лекић

Развој регулисаног погона са синхроним мотором са перманентним магнетима

доц. др Петар Матић

25.09.2013.

Немања Пиљагић

Анализа ефеката уградње обновљивих извора енергије на перформансе мрежa

проф. др Никола Рајаковић

15.05.2013.

Горан Јовичић

Снимање карактеристике дистантног релеја

проф. др Миленко Ђурић

15.05.2013.

Виолета Томић

Конструкција, примјена и испитивање тронамотајних трансформатора

доц. др Петар Матић

26.04.2013.

Огњен Драгићевић

Виши хармоници у енергетским трансформаторима

доц. др Петар Матић

23.04.2013.

Петар Лазић

Развој алгоритма за диференцијалну заштиту трансформатора

проф. др Миленко Ђурић

20.04.2013.

Наташа Бркић

Испитивање електромагнетне компатибилности електронског бројила

доц. др Петар Матић

09.04.2013.

Никола Рудакијевић

Вишебрзинске асинхроне машине

доц. др Петар Матић

07.02.2013.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Милош Јанковић

Улога купаца-произвођача на тржишту електричне енергије и утицај на електромобилност

проф. др Чедомир Зељковић

25.04.2024.

Војислав Кајтез

Одређивање оптималног односа инсталисане снаге фотонапонских панела и инсталисане снаге инвертора

проф. др Чедомир Зељковић

02.10.2023.

Вањa Китић

Оптимално планирање и експлоатација пасивних компензатора у индустријској мрежи

доц. др Алексеј Аврамовић

26.12.2022.

Немања Китић

Одређивање угиба трофазног енергетског вода на основу мјерења магнетне индукције проводника

проф. др Петар Матић

28.12.2021.

Никола Остојић

Моделовање и симулација соларних електрана са двостраним фотонапонским панелима

проф. др Чедомир Зељковић

07.07.2021.

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org