/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Зоран Дукић

Електромоторни погони аутономних електричних возила

проф. др Петар Матић

09.11.2020.

Борислав Вујић

Примјена хибридних обновљивих извора енергије за напајање базних станица мобилне телефоније

проф. др Чедомир Зељковић

23.10.2020.

Романела Лајић

Дигитално управљање електромоторним погоном са BLDC мотором

проф. др Петар Матић

28.09.2020.

Ђорђе Вујичић

Компензација реактивне енергије у индустријским постројењима

проф. др Чедомир Зељковић

25.09.2020.

Дејана Галамић

Примјена програмског пакета DIgSILENT за анализу кварова у електроенергетским системима

проф. др Чедомир Зељковић

17.07.2020.

Никола Суботић

Уземљење дистрибутивних мрежа

проф. др Чедомир Зељковић

08.06.2020.

Бојан Николић

Aнализа привремених пренапона усљед земљоспоја у 35 kV мрежи са изолованом неутралном тачком

доц. др Младен Бањанин

05.06.2020.

Недељко Дујаковић

Рад електрана у острвском режиму

проф. др Петар Матић

24.01.2020.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Милош Јанковић

Улога купаца-произвођача на тржишту електричне енергије и утицај на електромобилност

проф. др Чедомир Зељковић

25.04.2024.

Војислав Кајтез

Одређивање оптималног односа инсталисане снаге фотонапонских панела и инсталисане снаге инвертора

проф. др Чедомир Зељковић

02.10.2023.

Вањa Китић

Оптимално планирање и експлоатација пасивних компензатора у индустријској мрежи

доц. др Алексеј Аврамовић

26.12.2022.

Немања Китић

Одређивање угиба трофазног енергетског вода на основу мјерења магнетне индукције проводника

проф. др Петар Матић

28.12.2021.

Никола Остојић

Моделовање и симулација соларних електрана са двостраним фотонапонским панелима

проф. др Чедомир Зељковић

07.07.2021.

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org