/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Романела Лајић

Дигитално управљање електромоторним погоном са BLDC мотором

проф. др Петар Матић

28.09.2020.

Ђорђе Вујичић

Компензација реактивне енергије у индустријским постројењима

проф. др Чедомир Зељковић

25.09.2020.

Дејана Галамић

Примјена програмског пакета DIgSILENT за анализу кварова у електроенергетским системима

проф. др Чедомир Зељковић

17.07.2020.

Никола Суботић

Уземљење дистрибутивних мрежа

проф. др Чедомир Зељковић

08.06.2020.

Бојан Николић

Aнализа привремених пренапона усљед земљоспоја у 35 kV мрежи са изолованом неутралном тачком

доц. др Младен Бањанин

05.06.2020.

Недељко Дујаковић

Рад електрана у острвском режиму

проф. др Петар Матић

24.01.2020.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org