/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Александар Радовић

Испитивање енергетских трансформатора према IEC стандардима

проф. др Петар Матић

12.11.2021.

Филип Миљатовић

Моделовање и симулација прелазних процеса у електроенергетским системима

проф. др Чедомир Зељковић

19.10.2021.

Дајана Јованић

Технике управљања погонским претварачем у електромоторним погонима

проф. др Петар Матић

24.09.2021.

Саша Радуловић

Примјена погонског претварача Lexium 32 у електромоторним погонимa

проф. др Петар Матић

07.07.2021.

Огњен Полетан

Контрола кретања у регулисаним електромоторним погонима

проф. др Петар Матић

31.03.2021.

Стефан Барун

Директно векторско управљање асинхроним мотором

проф. др Петар Матић

31.03.2021.

Николина Каурин

Савремене технологије за електрохемијско складиштење енергије

проф. др Чедомир Зељковић

19.02.2021.

Дарко Карлица

Испитивање и одржавање електричних машина у рудничком постројењу

проф. др Петар Матић

04.02.2021.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Милош Јанковић

Улога купаца-произвођача на тржишту електричне енергије и утицај на електромобилност

проф. др Чедомир Зељковић

25.04.2024.

Војислав Кајтез

Одређивање оптималног односа инсталисане снаге фотонапонских панела и инсталисане снаге инвертора

проф. др Чедомир Зељковић

02.10.2023.

Вањa Китић

Оптимално планирање и експлоатација пасивних компензатора у индустријској мрежи

доц. др Алексеј Аврамовић

26.12.2022.

Немања Китић

Одређивање угиба трофазног енергетског вода на основу мјерења магнетне индукције проводника

проф. др Петар Матић

28.12.2021.

Никола Остојић

Моделовање и симулација соларних електрана са двостраним фотонапонским панелима

проф. др Чедомир Зељковић

07.07.2021.

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org