/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Војислав Кајтез

Моделовање вјетроагрегата базираног на двострано напајаној индукционој машини

проф. др Чедомир Зељковић

30.12.2019.

Никола Сакан

Примјена погонског претварача DANFOSS VLT DRIVE MOTOR у електромоторним погонима

проф. др Петар Матић

16.12.2019.

Бојан Лазић

Побољшање поузданости дистрибутивних мрежа примјеном индикатора проласка струје квара

проф. др Чедомир Зељковић

25.11.2019.

Немања Благојевић

Пројекат монтажно бетонске трансформаторске станице 20(10)/0,4 kV/kV

проф. др Чедомир Зељковић

28.10.2019.

Ђуро Којић

Електричне машине за примјену у електричним возилима

проф. др Петар Матић

30.09.2019.

Миле Шормаз

Примјена термовизије у испитивању електрчних машина

проф. др Петар Матић

30.09.2019.

Данко Каурин

Примјена погонског претварача UNIDRIVE M700 у електромоторним погонима

проф. др Петар Матић

10.07.2019.

Мирослав Гајић

Испитивање асинхроних машина примјеном аквизиционе картице HUMUSOFT MF 634

проф. др Петар Матић

04.07.2019.

Мирјана Шешић

Високонапонски водови једносмјерне струје као дио наизмјеничног електроенергетског система

проф. др Чедомир Зељковић

04.06.2019.

Срђан Кизић

Примјена погонског претварача ABB DCS 800 у електромоторним погонима

проф. др Петар Матић

22.02.2019.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Војислав Кајтез

Одређивање оптималног односа инсталисане снаге фотонапонских панела и инсталисане снаге инвертора

проф. др Чедомир Зељковић

02.10.2023.

Вањa Китић

Оптимално планирање и експлоатација пасивних компензатора у индустријској мрежи

доц. др Алексеј Аврамовић

26.12.2022.

Немања Китић

Одређивање угиба трофазног енергетског вода на основу мјерења магнетне индукције проводника

проф. др Петар Матић

28.12.2021.

Никола Остојић

Моделовање и симулација соларних електрана са двостраним фотонапонским панелима

проф. др Чедомир Зељковић

07.07.2021.

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org