/ Настава / Завршни радови

Завршни радови

Први циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Александар Гојковић

Симулација интелигентне мреже у програмском пакету DIgSILENT

доц. др Чедомир Зељковић

30.12.2015.

Славен Павловић

Могућности примјене програмског пакета DIgSILENT у оптимизацији електроенергетских мрежа

доц. др Чедомир Зељковић

17.12.2015.

Амел Рамулић

Примјена програмског пакета COMSOL у пројектовању и анализи рада електричних машина

проф. др Петар Матић

13.11.2015.

Ивана Комненовић

Интеграција електричних возила у електроенергетски систем

доц. др Чедомир Зељковић

02.11.2015.

Марко Арежина

Савремене методе за одређивање параметара електричних машина

проф. др Петар Матић

15.09.2015.

Драган Буква

Секундарна кола у савременим високонапонским постројењима

доц. др Чедомир Зељковић

08.07.2015.

Славен Тешинић

Синхроне каскаде асинхроних машина

проф. др Петар Матић

06.07.2015.

Драган Ступар

Развој регулисаног погона са BLDC мотором

проф. др Петар Матић

20.04.2015.

Миленко Драганић

Мјерење магнетних величина електричних машина

проф. др Петар Матић

11.03.2015.

Борис Живковић

Конструкција и примјена електричних машина без механичких лежајева

проф. др Петар Матић

17.02.2015.

Страхиња Вујадиновић

Оптималан ниво учешћа обновљивих извора у финалној потрошњи енергије имајући у виду задате квоте и економске могућности земаља у транзицији

проф. др Никола Рајаковић

22.01.2015.

Други циклус

Кандидат

Тема

Ментор

Датум

Милош Јанковић

Улога купаца-произвођача на тржишту електричне енергије и утицај на електромобилност

проф. др Чедомир Зељковић

25.04.2024.

Војислав Кајтез

Одређивање оптималног односа инсталисане снаге фотонапонских панела и инсталисане снаге инвертора

проф. др Чедомир Зељковић

02.10.2023.

Вањa Китић

Оптимално планирање и експлоатација пасивних компензатора у индустријској мрежи

доц. др Алексеј Аврамовић

26.12.2022.

Немања Китић

Одређивање угиба трофазног енергетског вода на основу мјерења магнетне индукције проводника

проф. др Петар Матић

28.12.2021.

Никола Остојић

Моделовање и симулација соларних електрана са двостраним фотонапонским панелима

проф. др Чедомир Зељковић

07.07.2021.

Бошко Мијатовић

Оптимизација пуњења електричних аутомобила у јавним гаражама

доц. др Чедомир Зељковић

26.09.2018.

Бојан Ерцег

Оптимална реконфигурација дистрибутивне мреже примјеном BPSO метода

доц. др Чедомир Зељковић

29.05.2018.

Предраг Мршић

Позиционирање индикатора кварова у средњенапонским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

21.04.2017.

Александар Ацо Марковић

Алгоритми за директну контролу момента шестофазне асиметричне асинхроне машине

доц. др Петар Матић

14.10.2016.

Ђорђе Лекић

Електромагнетни и термички прорачун полифазног торусног индуктора

доц. др Петар Матић

11.10.2016.

Бранимир Петровић

Савремене методе за ограничавање струја кратког споја у електроенергетским мрежама

доц. др Чедомир Зељковић

11.12.2015.

Душко Цвијић

Анализа утицаја нелинеарних оптерећења на трофазне дистрибутивне трансформаторе

доц. др Петар Матић

02.10.2014.

Раденко Марјановић

Моделовање и анализа рада високонапонског синхроног мотора у погону пумпне станице

доц. др Петар Матић

22.04.2013.

 

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org