/ Nastava / Završni radovi

Završni radovi

Prvi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Aleksandar Gojković

Simulacija inteligentne mreže u programskom paketu DIgSILENT

doc. dr Čedomir Zeljković

30.12.2015.

Slaven Pavlović

Mogućnosti primjene programskog paketa DIgSILENT u optimizaciji elektroenergetskih mreža

doc. dr Čedomir Zeljković

17.12.2015.

Amel Ramulić

Primjena programskog paketa COMSOL u projektovanju i analizi rada električnih mašina

prof. dr Petar Matić

13.11.2015.

Ivana Komnenović

Integracija električnih vozila u elektroenergetski sistem

doc. dr Čedomir Zeljković

02.11.2015.

Marko Arežina

Savremene metode za određivanje parametara električnih mašina

prof. dr Petar Matić

15.09.2015.

Dragan Bukva

Sekundarna kola u savremenim visokonaponskim postrojenjima

doc. dr Čedomir Zeljković

08.07.2015.

Slaven Tešinić

Sinhrone kaskade asinhronih mašina

prof. dr Petar Matić

06.07.2015.

Dragan Stupar

Razvoj regulisanog pogona sa BLDC motorom

prof. dr Petar Matić

20.04.2015.

Milenko Draganić

Mjerenje magnetnih veličina električnih mašina

prof. dr Petar Matić

11.03.2015.

Boris Živković

Konstrukcija i primjena električnih mašina bez mehaničkih ležajeva

prof. dr Petar Matić

17.02.2015.

Strahinja Vujadinović

Optimalan nivo učešća obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije imajući u vidu zadate kvote i ekonomske mogućnosti zemalja u tranziciji

prof. dr Nikola Rajaković

22.01.2015.

Drugi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Vojislav Kajtez

Određivanje optimalnog odnosa instalisane snage fotonaponskih panela i instalisane snage invertora

prof. dr Čedomir Zeljković

02.10.2023.

Vanja Kitić

Optimalno planiranje i eksploatacija pasivnih kompenzatora u industrijskoj mreži

doc. dr Aleksej Avramović

26.12.2022.

Nemanja Kitić

Određivanje ugiba trofaznog energetskog voda na osnovu mjerenja magnetne indukcije provodnika

prof. dr Petar Matić

28.12.2021.

Nikola Ostojić

Modelovanje i simulacija solarnih elektrana sa dvostranim fotonaponskim panelima

prof. dr Čedomir Zeljković

07.07.2021.

Boško Mijatović

Optimizacija punjenja električnih automobila u javnim garažama

doc. dr Čedomir Zeljković

26.09.2018.

Bojan Erceg

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primjenom BPSO metoda

doc. dr Čedomir Zeljković

29.05.2018.

Predrag Mršić

Pozicioniranje indikatora kvarova u srednjenaponskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

21.04.2017.

Aleksandar Aco Marković

Algoritmi za direktnu kontrolu momenta šestofazne asimetrične asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

14.10.2016.

Đorđe Lekić

Elektromagnetni i termički proračun polifaznog torusnog induktora

doc. dr Petar Matić

11.10.2016.

Branimir Petrović

Savremene metode za ograničavanje struja kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

11.12.2015.

Duško Cvijić

Analiza uticaja nelinearnih opterećenja na trofazne distributivne transformatore

doc. dr Petar Matić

02.10.2014.

Radenko Marjanović

Modelovanje i analiza rada visokonaponskog sinhronog motora u pogonu pumpne stanice

doc. dr Petar Matić

22.04.2013.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org