/ Nastava / Završni radovi

Završni radovi

Prvi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Slađan Kresojević

Razvoj vektorski upravljanog pogona sa asinhronim motorom bez davača brzine

doc. dr Petar Matić

27.12.2013.

Predrag Mršić

Razvoj regulisanog pogona sa asinhronim motorom

doc. dr Petar Matić

18.11.2013.

Đorđe Lekić

Razvoj regulisanog pogona sa sinhronim motorom sa permanentnim magnetima

doc. dr Petar Matić

25.09.2013.

Nemanja Piljagić

Analiza efekata ugradnje obnovljivih izvora energije na performanse mreža

prof. dr Nikola Rajaković

15.05.2013.

Goran Jovičić

Snimanje karakteristike distantnog releja

prof. dr Milenko Đurić

15.05.2013.

Violeta Tomić

Konstrukcija, primjena i ispitivanje tronamotajnih transformatora

doc. dr Petar Matić

26.04.2013.

Ognjen Dragićević

Viši harmonici u energetskim transformatorima

doc. dr Petar Matić

23.04.2013.

Petar Lazić

Razvoj algoritma za diferencijalnu zaštitu transformatora

prof. dr Milenko Đurić

20.04.2013.

Nataša Brkić

Ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti elektronskog brojila

doc. dr Petar Matić

09.04.2013.

Nikola Rudakijević

Višebrzinske asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

07.02.2013.

Drugi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Vojislav Kajtez

Određivanje optimalnog odnosa instalisane snage fotonaponskih panela i instalisane snage invertora

prof. dr Čedomir Zeljković

02.10.2023.

Vanja Kitić

Optimalno planiranje i eksploatacija pasivnih kompenzatora u industrijskoj mreži

doc. dr Aleksej Avramović

26.12.2022.

Nemanja Kitić

Određivanje ugiba trofaznog energetskog voda na osnovu mjerenja magnetne indukcije provodnika

prof. dr Petar Matić

28.12.2021.

Nikola Ostojić

Modelovanje i simulacija solarnih elektrana sa dvostranim fotonaponskim panelima

prof. dr Čedomir Zeljković

07.07.2021.

Boško Mijatović

Optimizacija punjenja električnih automobila u javnim garažama

doc. dr Čedomir Zeljković

26.09.2018.

Bojan Erceg

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primjenom BPSO metoda

doc. dr Čedomir Zeljković

29.05.2018.

Predrag Mršić

Pozicioniranje indikatora kvarova u srednjenaponskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

21.04.2017.

Aleksandar Aco Marković

Algoritmi za direktnu kontrolu momenta šestofazne asimetrične asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

14.10.2016.

Đorđe Lekić

Elektromagnetni i termički proračun polifaznog torusnog induktora

doc. dr Petar Matić

11.10.2016.

Branimir Petrović

Savremene metode za ograničavanje struja kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

11.12.2015.

Duško Cvijić

Analiza uticaja nelinearnih opterećenja na trofazne distributivne transformatore

doc. dr Petar Matić

02.10.2014.

Radenko Marjanović

Modelovanje i analiza rada visokonaponskog sinhronog motora u pogonu pumpne stanice

doc. dr Petar Matić

22.04.2013.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org