О Катедри

Добродошли на званичну презентацију Катедре за електроенергетику на Електротехничком факултету у Бањој Луци. Овдје можете наћи све потребне информације о активностима Катедре - о њеним члановима и сарадницима, о настави, лабораторијама, као и о текућим истраживачким активностима.

На Катедри за електроенергетику проучавају се теоретска и практична знања из истраживања, развоја и примјене класичних и модерних технологија производње, преноса, дистрибуције и потрошње електричне енергије.

Студије обухватају градива из електроенергетских система, дистрибутивних мрежа, електричних машина, погона и претварача, конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије, енергетске ефикасности, пројектовања постројења, инсталација и електроенергетских објеката, те примјене рачунарских технологија у електроенергетици.

Дипломирани инжењери електроенергетике су тражени и лако налазе запослење у земљи или у иностранству. Знања и вјештине којa усвајају на Катедри пружају квалитетну основу за даље учење, напредовање и професионални развој. Томе свједочи преко стотину дипломираних инжињера који су своја основна знања стекли на Катедри, а затим, кроз професионални рад, постали цијењени стручњаци у области електроенергетике.

Актуелно

Предавање др Синише Зубића

[опширније]

Кoнкурс зa додјелу стипендија компаније ЗП „Eлeктрокрajинa” a.д. Бaњa Лукa

[опширније]

Стручна посјета термоелектрани „Станари”

[опширније]

Стручна посјета хидроелектрани „Бочац”

[опширније]

Конкурс за додјелу стипендија компаније Елнос

[опширније]

Гдје даље?

Компанија: Пројект а.д. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 29.01.2024.

[опширније]

Компанија: Muehlbauer д.o.o. Бања Лука
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 11.11.2023.

[опширније]

Компанија: „Рафинерија нафте Брод” а.д.
Позиција: Дипломирани инжењер електротехнике
Отворен: до 02.11.2023.

[опширније]

Адреса

Патре 5, 78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Контакт

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org

     
Hit Counter HTML Code