Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori |

slika1 Dobrodošli na našu stranicu | Katedra za elektroenergetiku slika2 Obilazak razvodnog postrojenja TE "Stanari" u organizaciji kompanije "Elnos" slika2 Pred posjetu elektroenergetskim postrojenjima
u Administrativnom centru Vlade RS
slika3 Studenti odsjeka za elektroenergetske i industrijske sisteme
na uvodnom predavanju prilikom posjete nuklearnoj elektrani Krško
slika4 Laboratorijske vježbe izvođene u saradnji sa kompanijom "Elektroprenos" slika5 Tri mentora su uspješno proizvela tri doktora nauka slika6 Aktivnosti studentskog Energetskog kluba slika7 Pred posjetu termoelektrani Ugljevik

Dobrodošli

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju Katedre za elektroenergetiku na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. Ovdje možete naći sve potrebne informacije o aktivnostima Katedre - o njenim članovima i saradnicima, o nastavi, laboratorijama, kao i o tekućim istraživačkim aktivnostima.